Treceți la conținutul principal

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termicăFinanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale un număr de 8 proiecte spre finanțare, în cazul multora au fost probleme în special cu depunerea declarațiilor din partea fiecărui proprietar de apartament privind implicarea și asigurarea contribuției lor. Și aici vorbim de 100% din cheltuielile aferente reabilitării unui apartament utilizat de o persoană juridică, autoritate publică sau instituție, respectiv 25% dacă era un apartament în proprietatea persoanelor fizice. În plus, vechiul Ghid al Solicitantului solicita ca în perioada precontractuală, toate adițiunile realizate în regie proprie să fi fost îndepărtate de proprietari, asta însemnând că orice intervenție la acoperișuri, poduri, construcții sau alte tipuri de lucrări realizate fără autorizație, trebuiau demolate pe cheltuiala locatarilor. În acea perioadă și regulile de evaluare ale Programul Operațional Regional erau mai rigide și permiteau solicitarea unei singure clarificări. Din aceste motive, practic, proiectul de azi este singurul care se va finanța pe apelul de proiecte lansat în 2016, dar AMPOR analizează oportunitatea modificării Ghidului pentru a se depune noi proiecte”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de reabilitare termică la blocul de locuințe aflat în strada Mihail Kogălniceanu, care are 2 scări de bloc, 4A-4B, construit în perioada 1958-1960, cu un regim de înălțime P+3 E și un total de 24 de apartamente, câte 12 apartamente pe fiecare scară. Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe din municipiul Odorheiu Secuiesc se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, asigurarea și menținerea climatului termic interior, limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Prin acest proiect investițiile pentru creșterea eficienței energetice în cele 24 de apartamente vor contribui la reducerea costurilor cu încălzirea, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a cetățenilor.

Lucrările prevăzute a fi realizate prin proiect constau în reabilitarea termică a anvelopei; izolarea termică a părții opace a fațadelor; înlocuirea tâmplăriei exterioare existente care nu este termo-eficientă, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată), închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a parapeților; termo-hidroizolarea acoperișului, izolarea termică a planșeului peste subsol, izolarea termică a soclului și alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentelor. De asemenea, se vor schimba trotuarele de protecție, se va reface structura acoperișului de tip șarpantă, se va executa învelitoare noua din țiglă și se va schimba liftul.

Alba Iulia, 26.06.2017

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Farmacie înfiinţată în satul Amara cu sprijinul EBC

Locuitorii satului Amara din comuna Balta Albă (jud. Buzău) îşi vor vedea un al doilea mare vis împlinit. După renovarea şi modernizarea dispensarului medical, prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost posibilă înfiinţarea unei farmacii. Astfel localnicii vor fi scutiţi de drumurile istovitoare până la Râmnicu Sărat şi cheltuielile aferente, uneori peste posibilităţile lor materiale.

O farmacie în localitatea lor natală rămăsese dorinţa cea mai mare a locuitorilor satului Amara, după reabilitarea şi dotarea la standarde europene a Dispensarului Medical, realizată în anul 2010 la iniţiativa managerului RECL Simona Necula. Tot prin eforturile sale susţinute şi cu mijloacele IT&C puse la dispoziţie prin programul EBC, această dorinţă va deveni realitate în scurt timp. Înfiinţarea farmaciei era absolut necesară, deoarece oamenii din comunitate, majoritatea în vârstă şi cu o stare de sănătate precară, s…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

ADR Centru a învăţat cum să atragă eficient fonduri europene de la Landul Brandenburg

Împlinirea a 10 ani de parteneriat româno – german din Regiunea Centru a fost marcată printr-o conferinţă internaţională organizată joi, la Alba Iulia, de Agenţia de Dezvoltare Regională cu sprijinul Reprezentanţei Landului Brandenburg în Regiune şi cu sprijinul Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania. Conferinţa a fost organizată pentru a marca împlinirea a 10 ani de la semnarea primului contract dintre ADR Centru şi Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania, privind colaborarea în cadrul Proiectelor de Twinning, parteneriat instituţional între administraţii. În cadrul conferinţei nu am discutat doar despre activităţile derulate în comun în ultimul deceniu, ci mai ales despre viitoarele provocări şi oportunităţi de abordare ale acestora. Am beneficiat de know-how german pentru pregătirea implementării acestor programe şi acum vom demara colaborarea pentru întocmirea unor proiecte viabile, care să răspundă cerinţelor Strategiei Europa 2020″…