Treceți la conținutul principal

Consorțiul Regional de Inovare Centru

Având în vedere:
• dezvoltarea activității în domeniul Specializării Inteligente, ca parte a componentei de planificare și programare regională, desfășurată de către ADR Centru
• operaționalizarea Consorțiului de Dezvoltare Regională, ca organism consultativ coordonat de către ADR Centru
• faptul că, în site-ul web www.adrcentru.ro, subsecțiunea dedicată Specializării Inteligente este limitată la documentul programatic Strategia de Specializare Inteligentă și nu poate prelua, în mod transparent, și alte informații care au legătură directă cu această activitate, un exemplu fiind activitatea Consorțiului Regional de Inovare

Propunem modificarea secțiunii Dezvoltare Regională, după cum urmează:

• subsecțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă” se transformă în ”Specializare Inteligentă”
• în cadrul acestei subsecțiuni se introduc 2 capitole:
  •  Strategia de Specializare Inteligentă
  • Consorțiul Regional de Inovare

Capitolul ”Strategia de Specializare Inteligentă” preia informațiile reunite la acest moment în secțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă”.

Consorțiul Regional de Inovare Centru (CRI) este un organism consultativ de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de ADR Centru și este format din reprezentanți ai autorităților publice, universităţilor, cluster-elor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru.

Constituirea Consorțiului Regional de Inovare Centru a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Hotărârea CDR nr 25/22.11.2016, pe baza metodologiei de elaborare a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare

Inteligentă transmisă de MDRAP în iunie 2016 și ținând seama de nominalizările transmise de entitățile de la nivel regional pentru această structură partenerială.

Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.
Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorităţi şi instituții publice, entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi universităţi, antreprenori şi societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială.

Principalele activități ale CRI:

1. propune, analizează şi avizează introducerea de noi domenii de specializare în Strategia de Specializare Inteligentă, după ce acestea au parcurs procesul de validare prin descoperire antreprenorială sau renunțarea la unele domenii de specializare nominalizate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă
2. analizează şi avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi orice modificare şi actualizare a acesteia
3. analizează şi avizează Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)
4. se implică în pregătirea şi monitorizarea Axei 1 POR, cu respectarea documentelor relevante, a principiului separării funcțiilor şi a evitării conflictului de interese
5. se implică în elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, în ceea ce privește componenta de cercetare – dezvoltare – inovare si transfer tehnologic şi în domeniile direct relaţionate cu Strategia de Specializare Inteligentă
6. dezbate şi avizează rapoartele anuale de implementare, rapoartele strategice intermediare şi raportul strategic final de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
7. elaborează, cu sprijinul tehnic al ADR Centru, propuneri de politici publice în domeniile acoperite de Strategia de Specializare Inteligentă
8. iniţiază parteneriate și proiecte pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă şi se implică în parteneriatele și proiectele inițiate de ADR Centru

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU

Program Operational: Programul Operational Regional
Axa Prioritara: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Domeniul Major de Interventie: Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, soselelor de centura
Operatiunea indicativa: Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane
Titlul: PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
Numele beneficiarului: Primaria Municipiului Bacau din MUNICIPIUL BACAU, jud. BACAU

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…