Treceți la conținutul principal

Consorțiul Regional de Inovare Centru

Având în vedere:
• dezvoltarea activității în domeniul Specializării Inteligente, ca parte a componentei de planificare și programare regională, desfășurată de către ADR Centru
• operaționalizarea Consorțiului de Dezvoltare Regională, ca organism consultativ coordonat de către ADR Centru
• faptul că, în site-ul web www.adrcentru.ro, subsecțiunea dedicată Specializării Inteligente este limitată la documentul programatic Strategia de Specializare Inteligentă și nu poate prelua, în mod transparent, și alte informații care au legătură directă cu această activitate, un exemplu fiind activitatea Consorțiului Regional de Inovare

Propunem modificarea secțiunii Dezvoltare Regională, după cum urmează:

• subsecțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă” se transformă în ”Specializare Inteligentă”
• în cadrul acestei subsecțiuni se introduc 2 capitole:
  •  Strategia de Specializare Inteligentă
  • Consorțiul Regional de Inovare

Capitolul ”Strategia de Specializare Inteligentă” preia informațiile reunite la acest moment în secțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă”.

Consorțiul Regional de Inovare Centru (CRI) este un organism consultativ de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de ADR Centru și este format din reprezentanți ai autorităților publice, universităţilor, cluster-elor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru.

Constituirea Consorțiului Regional de Inovare Centru a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Hotărârea CDR nr 25/22.11.2016, pe baza metodologiei de elaborare a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare

Inteligentă transmisă de MDRAP în iunie 2016 și ținând seama de nominalizările transmise de entitățile de la nivel regional pentru această structură partenerială.

Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.
Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorităţi şi instituții publice, entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi universităţi, antreprenori şi societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială.

Principalele activități ale CRI:

1. propune, analizează şi avizează introducerea de noi domenii de specializare în Strategia de Specializare Inteligentă, după ce acestea au parcurs procesul de validare prin descoperire antreprenorială sau renunțarea la unele domenii de specializare nominalizate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă
2. analizează şi avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi orice modificare şi actualizare a acesteia
3. analizează şi avizează Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)
4. se implică în pregătirea şi monitorizarea Axei 1 POR, cu respectarea documentelor relevante, a principiului separării funcțiilor şi a evitării conflictului de interese
5. se implică în elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, în ceea ce privește componenta de cercetare – dezvoltare – inovare si transfer tehnologic şi în domeniile direct relaţionate cu Strategia de Specializare Inteligentă
6. dezbate şi avizează rapoartele anuale de implementare, rapoartele strategice intermediare şi raportul strategic final de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
7. elaborează, cu sprijinul tehnic al ADR Centru, propuneri de politici publice în domeniile acoperite de Strategia de Specializare Inteligentă
8. iniţiază parteneriate și proiecte pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă şi se implică în parteneriatele și proiectele inițiate de ADR Centru

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/19/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiune dezvoltată (București-Ilfov)”.

În perioada 07.04.2017-10.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 10.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate cont…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…