Treceți la conținutul principal

Consorțiul Regional de Inovare Centru

Având în vedere:
• dezvoltarea activității în domeniul Specializării Inteligente, ca parte a componentei de planificare și programare regională, desfășurată de către ADR Centru
• operaționalizarea Consorțiului de Dezvoltare Regională, ca organism consultativ coordonat de către ADR Centru
• faptul că, în site-ul web www.adrcentru.ro, subsecțiunea dedicată Specializării Inteligente este limitată la documentul programatic Strategia de Specializare Inteligentă și nu poate prelua, în mod transparent, și alte informații care au legătură directă cu această activitate, un exemplu fiind activitatea Consorțiului Regional de Inovare

Propunem modificarea secțiunii Dezvoltare Regională, după cum urmează:

• subsecțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă” se transformă în ”Specializare Inteligentă”
• în cadrul acestei subsecțiuni se introduc 2 capitole:
  •  Strategia de Specializare Inteligentă
  • Consorțiul Regional de Inovare

Capitolul ”Strategia de Specializare Inteligentă” preia informațiile reunite la acest moment în secțiunea ”Strategia de Specializare Inteligentă”.

Consorțiul Regional de Inovare Centru (CRI) este un organism consultativ de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de ADR Centru și este format din reprezentanți ai autorităților publice, universităţilor, cluster-elor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru.

Constituirea Consorțiului Regional de Inovare Centru a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Hotărârea CDR nr 25/22.11.2016, pe baza metodologiei de elaborare a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare

Inteligentă transmisă de MDRAP în iunie 2016 și ținând seama de nominalizările transmise de entitățile de la nivel regional pentru această structură partenerială.

Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.
Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorităţi şi instituții publice, entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi universităţi, antreprenori şi societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială.

Principalele activități ale CRI:

1. propune, analizează şi avizează introducerea de noi domenii de specializare în Strategia de Specializare Inteligentă, după ce acestea au parcurs procesul de validare prin descoperire antreprenorială sau renunțarea la unele domenii de specializare nominalizate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă
2. analizează şi avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi orice modificare şi actualizare a acesteia
3. analizează şi avizează Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)
4. se implică în pregătirea şi monitorizarea Axei 1 POR, cu respectarea documentelor relevante, a principiului separării funcțiilor şi a evitării conflictului de interese
5. se implică în elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, în ceea ce privește componenta de cercetare – dezvoltare – inovare si transfer tehnologic şi în domeniile direct relaţionate cu Strategia de Specializare Inteligentă
6. dezbate şi avizează rapoartele anuale de implementare, rapoartele strategice intermediare şi raportul strategic final de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
7. elaborează, cu sprijinul tehnic al ADR Centru, propuneri de politici publice în domeniile acoperite de Strategia de Specializare Inteligentă
8. iniţiază parteneriate și proiecte pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă şi se implică în parteneriatele și proiectele inițiate de ADR Centru

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…