Treceți la conținutul principal

Absorbție de 82,5% pe POR 2007-2013 și peste 400 de proiecte depuse pe POR 2014-2020 în Regiunea CentruLa întâlnirea de lucru a reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru, organizată de către ADR Centru în 22 martie 2017 în municipiul Brașov, peste 40 de persoane, primari, consilieri și președinții consiliilor județene din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au dezbătut informațiile de ultimă oră necesare pentru implementarea de noi proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional. În cadrul discuțiilor s-a pus mare accent pe stadiul proiectelor POR 2014-2020, pe tipurile de investiții care se decontează prin program, pe orizontul de timp prevăzut pentru contractarea proiectelor depuse, precum și pe lansarea următoarelor priorități de finanțare.

Întâlnirea de lucru a demarat cu o prezentare a activităților și proiectelor derulate de către ADR Centru pe parcursul anului 2016, care au contribuit la dezvoltarea Regiunii Centru. De asemenea, a fost prezentată și o sinteză a tuturor fondurilor europene accesate la nivelul Regiunii Centru, prin toate programele operaționale derulate în perioada 2007 -2013. Un număr de 11.818 proiecte cu fonduri în valoare de 28.231,92 milioane lei au fost finanțate în perioada 2007-2013 prin 8 programe operaționale la nivelul regiunii. Dintre acestea, la ADR Centru s-au depus un număr de 1.200 proiecte pentru finanțare prin POR 2007-2013, din care 499 au încheiat contracte de finanțare prin care s-a solicitat suma de 589,86 milioane euro (curs Inforeuro 1 eur = 4,4505 lei). Gradul de absorbție pe POR 2007-2013 a fost, la finele lunii decembrie 2016, de 82,51%.

”Pentru actuala perioadă de finanțare, 2014-2020, ne-am confruntat cu anumite întârzieri datorate lansărilor tardive a depunerilor de proiecte pe axe și priorități, dar și din cauza sistemului electronic de depunere, MySMIS, care încă nu este funcțional pe toate modulele. În plus, au mai intervenit și problemele de care se lovesc cei din sectorul public ce doresc să depună cereri de finanțare, generate de regimul de proprietate al obiectivelor ce vor să le reabiliteze sau restaureze. Cu toate acestea însă, estimăm că în acest an se vor lansa și celelalte priorități din program, iar pe la jumătatea acestui an vom avea deja primele contracte de finanțare semnate”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Un număr de 12 priorități de finanțare, din cele 18 cuprinse în POR 2014-2020, au fost lansate la nivelul Regiunii Centru până la data întâlnirii. Pentru accesarea bugetului alocat regiunii, de 690,38 milioane euro fonduri europene nerambursabile, un număr de 431 de proiecte au fost depuse spre finanțare până la jumătatea lunii martie, dintre care 154 au fost respinse și 254 de proiecte, ce solicită 428,69 milioane euro, fonduri nerambursabile, se află în diverse etape de evaluare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/19/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiune dezvoltată (București-Ilfov)”.

În perioada 07.04.2017-10.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 10.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate cont…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…