Treceți la conținutul principal

POR: Modalitatea de depunere a documentației tehnico-economice pentru solicitanții care depun/redepun proiecte

Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și Ghidurile specifice pentru prioritățile de investiții 3.1 A, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1 au fost modificate în luna octombrie 2016, aceste documente devenind repere în completarea, depunerea și evaluarea tuturor cererilor de finanțare depuse după această dată.

ADR Nord Est a transmis printr-un comunicat că documentația tehnico-economică se depune doar în format electronic, PDF, scanată. În privința modalității de depunere a planșelor, sunt permise trei variante:
1. Planșele, conținând cartuș semnat conform prevederilor legale, asumate prin semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite și mențiunea “conform cu originalul”, scanate.
2. Planșele în formatul în care au fost elaborate, dar convertite în PDF și însoțite de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal/persoanei împuternicite și viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora cu formatul original (semnată, depusă în original)
3. Documentația tehnico-economică se poate depune inclusiv în format electronic, scanată, pdf, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia. În această situație, planșele incluse în documentație trebuie să conțină obligatoriu cartuș semnat conform prevederilor legale.

În plus, indiferent de forma de prezentare a acestor documente, ele trebuie numerotate și, fie ștampilate, fie să poarte mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare” pe fiecare pagină în parte (Conform secțiunii 7.6 din Ghidul general)
“Dosarul original al cererii de finanțare, în cazul în care nu se utilizează aplicația MySMIS, se îndosariază, paginează și opisează, cu toate paginile numerotate în ordine crescătoare, în partea de jos a fiecărui document. Numerotarea în ordine crescătoare cuprinde toate paginile din dosarul complet, inclusiv opisul, cererea de finanțare și documentele anexate. (inclusiv documentația tehnico-economică scanată pe CD).

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanțare, inclusiv anexele acesteia, va fi ștampilată cu ștampila instituției pe fiecare pagină în parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie ștampilarea cererii de finanțare pe fiecare pagină, ci mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare”.

Sursa: ADR Nord-Est

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…