Treceți la conținutul principal

POCU: MFE a lansat în consultare două noi ghiduri ale solicitantului!

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Educație de calitate în creșe” - cu o alocare totală de 13,5 milioane de euro - și ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial” cu o alocare totală de 38,25 milioane de euro.
 1. Ghidul Solicitantului „Educație de calitate în creșe”
MFE așteaptă propuneri de proiecte de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții sau structuri aflate în subordinea/coordonarea lui, de la organisme publice cu atribuţii în domeniul educației, formării profesionale şi asigurării calității, în parteneriat cu actori relevanţi în domeniul învățământului antepreșcolar (autorități publice locale, organizaţii neguvernamentale, organizații sindicale etc.).
În cadrul apelului vor fi finanţate activităţi care privesc:
 • formarea profesională a cadrelor didactice, a managerilor școlari și a personalului de îngrijire din creşe;
 • amenajarea spațiilor educaționale pentru creșe sau pentru grupe de antepreşcolari înființate în cadrul grădinițelor;
 • testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar în creșe pilot;
Educaţia timpurie este esenţială pentru integrarea în societate a copiilor şi le poate oferi, în special copiilor provenind din medii dezavantajate, șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă. La nivelul Uniunii Europene, până în 2020, cel puțin 95% din copiii preșcolari care au împlinit 4 ani ar trebui să fie integrați în sistemul de educație corespunzător vârstei. În acest sens, apelul va avea ca impact:
 • peste 7.200 de antepreșcolari intrați în sistemul de educație;
 • peste 2.200 de cadre didactice, personal de îngrijire și manageri școlari pregătiți să lucreze cu copiii de vârstă de la 0 până la 3 ani;
 • peste 2.500 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor sprijiniţi
Descarcă Ghid
Descarcă prezentare
 1. Ghidul Solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial”
Fondurile europene vor fi utilizate pentru revizuirea curriculumului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate. Proiectele pot fi depuse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECS) şi agențiile, structurile şi organismele aflate în subordinea/coordonarea MENCS, în parteneriat cu entități cu activitate relevantă în domeniul învățământului gimnazial şi vor avea ca scop:
 • formare profesională continuă a personalului didactic;
 • dezvoltare a curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial;
 • testare a resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu în unitățile școlare pilot.
Unul dintre motivele care generează abandonul şcolar este oferta şcolară, în termeni de conţinut şi metode: curriculum prea teoretic, neadaptat nevoilor individului modern şi irelevant pentru piața muncii. De finanţarea proiectelor care vor elimina aceste inconveniente vor beneficia:
 • 8.000 de elevi din învățământul preuniversitar, în special elevi din grupurile vulnerabile;
 • 2.800 de experți în dezvoltarea curriculară;
 • 700 de experți din personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri;
 • 50.350 de specialişti din învățământul preuniversitar gimnazial: cadre didactice, manageri școlari, personal de sprijin din școli şi experţi ai organizaţiilor partenere.
Descarcă Ghid
Descarcă prezentare

MFE primeşte recomandările referitoare la Ghidul Solicitantului „Educație de calitate în creșe” pe adresa: ghid.crese@fonduri-ue.ro  și privind ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial” pe adresa ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro. Sugestiile pot fi transmise până la data de 9 septembrie 2016.

Document:

curriculum__gimnaziu_2016.pdf
Educatie_de_calitate_in_crese.pdf
Pachet_Ghid_POCU_Gimnaziu.zip
Pachet_Ghid_POCU_Crese.zip
 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Farmacie înfiinţată în satul Amara cu sprijinul EBC

Locuitorii satului Amara din comuna Balta Albă (jud. Buzău) îşi vor vedea un al doilea mare vis împlinit. După renovarea şi modernizarea dispensarului medical, prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost posibilă înfiinţarea unei farmacii. Astfel localnicii vor fi scutiţi de drumurile istovitoare până la Râmnicu Sărat şi cheltuielile aferente, uneori peste posibilităţile lor materiale.

O farmacie în localitatea lor natală rămăsese dorinţa cea mai mare a locuitorilor satului Amara, după reabilitarea şi dotarea la standarde europene a Dispensarului Medical, realizată în anul 2010 la iniţiativa managerului RECL Simona Necula. Tot prin eforturile sale susţinute şi cu mijloacele IT&C puse la dispoziţie prin programul EBC, această dorinţă va deveni realitate în scurt timp. Înfiinţarea farmaciei era absolut necesară, deoarece oamenii din comunitate, majoritatea în vârstă şi cu o stare de sănătate precară, s…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

ADR Centru a învăţat cum să atragă eficient fonduri europene de la Landul Brandenburg

Împlinirea a 10 ani de parteneriat româno – german din Regiunea Centru a fost marcată printr-o conferinţă internaţională organizată joi, la Alba Iulia, de Agenţia de Dezvoltare Regională cu sprijinul Reprezentanţei Landului Brandenburg în Regiune şi cu sprijinul Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania. Conferinţa a fost organizată pentru a marca împlinirea a 10 ani de la semnarea primului contract dintre ADR Centru şi Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania, privind colaborarea în cadrul Proiectelor de Twinning, parteneriat instituţional între administraţii. În cadrul conferinţei nu am discutat doar despre activităţile derulate în comun în ultimul deceniu, ci mai ales despre viitoarele provocări şi oportunităţi de abordare ale acestora. Am beneficiat de know-how german pentru pregătirea implementării acestor programe şi acum vom demara colaborarea pentru întocmirea unor proiecte viabile, care să răspundă cerinţelor Strategiei Europa 2020″…