Treceți la conținutul principal

POCU: MFE a lansat în consultare două noi ghiduri ale solicitantului!

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Educație de calitate în creșe” - cu o alocare totală de 13,5 milioane de euro - și ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial” cu o alocare totală de 38,25 milioane de euro.
 1. Ghidul Solicitantului „Educație de calitate în creșe”
MFE așteaptă propuneri de proiecte de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții sau structuri aflate în subordinea/coordonarea lui, de la organisme publice cu atribuţii în domeniul educației, formării profesionale şi asigurării calității, în parteneriat cu actori relevanţi în domeniul învățământului antepreșcolar (autorități publice locale, organizaţii neguvernamentale, organizații sindicale etc.).
În cadrul apelului vor fi finanţate activităţi care privesc:
 • formarea profesională a cadrelor didactice, a managerilor școlari și a personalului de îngrijire din creşe;
 • amenajarea spațiilor educaționale pentru creșe sau pentru grupe de antepreşcolari înființate în cadrul grădinițelor;
 • testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar în creșe pilot;
Educaţia timpurie este esenţială pentru integrarea în societate a copiilor şi le poate oferi, în special copiilor provenind din medii dezavantajate, șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă. La nivelul Uniunii Europene, până în 2020, cel puțin 95% din copiii preșcolari care au împlinit 4 ani ar trebui să fie integrați în sistemul de educație corespunzător vârstei. În acest sens, apelul va avea ca impact:
 • peste 7.200 de antepreșcolari intrați în sistemul de educație;
 • peste 2.200 de cadre didactice, personal de îngrijire și manageri școlari pregătiți să lucreze cu copiii de vârstă de la 0 până la 3 ani;
 • peste 2.500 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor sprijiniţi
Descarcă Ghid
Descarcă prezentare
 1. Ghidul Solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial”
Fondurile europene vor fi utilizate pentru revizuirea curriculumului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate. Proiectele pot fi depuse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECS) şi agențiile, structurile şi organismele aflate în subordinea/coordonarea MENCS, în parteneriat cu entități cu activitate relevantă în domeniul învățământului gimnazial şi vor avea ca scop:
 • formare profesională continuă a personalului didactic;
 • dezvoltare a curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial;
 • testare a resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu în unitățile școlare pilot.
Unul dintre motivele care generează abandonul şcolar este oferta şcolară, în termeni de conţinut şi metode: curriculum prea teoretic, neadaptat nevoilor individului modern şi irelevant pentru piața muncii. De finanţarea proiectelor care vor elimina aceste inconveniente vor beneficia:
 • 8.000 de elevi din învățământul preuniversitar, în special elevi din grupurile vulnerabile;
 • 2.800 de experți în dezvoltarea curriculară;
 • 700 de experți din personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri;
 • 50.350 de specialişti din învățământul preuniversitar gimnazial: cadre didactice, manageri școlari, personal de sprijin din școli şi experţi ai organizaţiilor partenere.
Descarcă Ghid
Descarcă prezentare

MFE primeşte recomandările referitoare la Ghidul Solicitantului „Educație de calitate în creșe” pe adresa: ghid.crese@fonduri-ue.ro  și privind ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial” pe adresa ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro. Sugestiile pot fi transmise până la data de 9 septembrie 2016.

Document:

curriculum__gimnaziu_2016.pdf
Educatie_de_calitate_in_crese.pdf
Pachet_Ghid_POCU_Gimnaziu.zip
Pachet_Ghid_POCU_Crese.zip
 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…