Treceți la conținutul principal

POIM AP.6 OS 6.4: Anunţ pentru companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, întreprinde demersurile pentru lansarea în a doua consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.

În cadrul acestui Obiectiv specific 6.4 vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea/modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz natural şi gaze reziduale, care produc energie pentru consum propriu. Având în vedere că finanţarea intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modul de calcul al costurilor eligibile se va realiza conform art. 40 din cadrul Regulamentului privind ajutorul de stat, după cum urmează:
“Costurile eligibile sunt fie costurile suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică sau de energie termică de aceeași capacitate, fie costurile suplimentare de investiții pentru modernizarea în vederea obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă atinge deja pragul de înaltă eficiență”.

Mai precis, în vederea calculării costurilor eligibile, este necesar a se stabili scenariul contrafactual (instalaţia convențională). Alegerea instalației convenţionale (energie electrică sau termică) va depinde de tipul de energie predominantă în proiect. De exemplu: dacă instalația de cogenerare de înaltă eficiență este construită pentru producerea energiei electrice în principal, atunci scenariul contrafactual va fi reprezentat de instalaţia convenţională de energie electrică, având aceeași capacitate ca și instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă. Drept urmare, în acest caz, costurile de investiții suplimentare (costurile eligibile) vor fi obținute ca diferență între costurile de investiții ale proiectului (cogenerare de înaltă eficienţă pentru producere de electricitate în principal) și costurile de investiție ale scenariului contrafactual (instalația convenţională de producerea energiei electrice). Acelaşi principiu se aplică şi pentru producerea de energie termică în principal şi electrică în secundar. De asemenea, în calculul capacităţilor sistemelor de cogenerare cu determinarea energiei primare produse, trebuie să se aibă în vedere limita impusă prin Ghidul solicitantului, respectiv Directiva 2003/87/CE de putere termică nominală totală de maxim 20 MW (combustibili fosili), precum şi limita impusă de POIM, respectiv putere electrică nominală de maxim 8MWe.

În vederea elaborării unor referinţe de cost pentru scenariul contrafactual, în funcţie de tipul de combustibil, tehnologie, putere, etc., necesare în calcularea costurilor eligibile în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, sunt necesare informaţiile legate de capacităţi de producere energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență şi producere în instalaţii convenţionale de energie electrică sau de energie termică.

În acest sens, AM POIM invită companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat, să completeze tabelul şi să transmită oferte de preţ până pe 8 septembrie 2016, la adresa: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro.


Documente:
Anexa_Tabel_tehnologii_CHP_conventional.doc

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Calendar lansare sesiuni PNDR în 2017

În data de 15.03.2017 a avut loc prima întâlnire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferentă anului 2017, întâlnire prezidată de domnul secretar de stat Alexandru Potor la care au participat un număr de 32 membri, alături de reprezentanții Autorității de Management pentru PNDR, reprezentanții AFIR, reprezentanții APIA și ai Directoratului General pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și aprobate în unanimitate propunerile de modificare a criteriilor de selecție aferente submăsurilor pentru realizarea de investiții in exploatațiile agricole/pomicole, în procesarea/marketingul produselor agricole ori pomicole, pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol, pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol/pomicol, precum și calendarul…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.