Treceți la conținutul principal

POIM AP.6 OS 6.4: Anunţ pentru companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, întreprinde demersurile pentru lansarea în a doua consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.

În cadrul acestui Obiectiv specific 6.4 vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea/modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz natural şi gaze reziduale, care produc energie pentru consum propriu. Având în vedere că finanţarea intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modul de calcul al costurilor eligibile se va realiza conform art. 40 din cadrul Regulamentului privind ajutorul de stat, după cum urmează:
“Costurile eligibile sunt fie costurile suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică sau de energie termică de aceeași capacitate, fie costurile suplimentare de investiții pentru modernizarea în vederea obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă atinge deja pragul de înaltă eficiență”.

Mai precis, în vederea calculării costurilor eligibile, este necesar a se stabili scenariul contrafactual (instalaţia convențională). Alegerea instalației convenţionale (energie electrică sau termică) va depinde de tipul de energie predominantă în proiect. De exemplu: dacă instalația de cogenerare de înaltă eficiență este construită pentru producerea energiei electrice în principal, atunci scenariul contrafactual va fi reprezentat de instalaţia convenţională de energie electrică, având aceeași capacitate ca și instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă. Drept urmare, în acest caz, costurile de investiții suplimentare (costurile eligibile) vor fi obținute ca diferență între costurile de investiții ale proiectului (cogenerare de înaltă eficienţă pentru producere de electricitate în principal) și costurile de investiție ale scenariului contrafactual (instalația convenţională de producerea energiei electrice). Acelaşi principiu se aplică şi pentru producerea de energie termică în principal şi electrică în secundar. De asemenea, în calculul capacităţilor sistemelor de cogenerare cu determinarea energiei primare produse, trebuie să se aibă în vedere limita impusă prin Ghidul solicitantului, respectiv Directiva 2003/87/CE de putere termică nominală totală de maxim 20 MW (combustibili fosili), precum şi limita impusă de POIM, respectiv putere electrică nominală de maxim 8MWe.

În vederea elaborării unor referinţe de cost pentru scenariul contrafactual, în funcţie de tipul de combustibil, tehnologie, putere, etc., necesare în calcularea costurilor eligibile în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, sunt necesare informaţiile legate de capacităţi de producere energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență şi producere în instalaţii convenţionale de energie electrică sau de energie termică.

În acest sens, AM POIM invită companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat, să completeze tabelul şi să transmită oferte de preţ până pe 8 septembrie 2016, la adresa: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro.


Documente:
Anexa_Tabel_tehnologii_CHP_conventional.doc

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…