Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2016

POR: Un nou Ghid al solicitantului pentru finanțarea IMM lansat în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează societăților constituite …

PNDR: Cum se depun cererile de finanțare a investițiilor neagricole din zona rurală

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide mâine, 28 iulie, o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 prin care sunt finanțate proiectele de investiții în activități neagricole derulate în mediul rural.
Astfel, în perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016, AFIR va primi on-line proiecte de investiții pentru Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone ruraleși pentru Submăsura6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Solicitanții de fonduri europene au la dispozițieîn 2016, pentru cele două Submăsuri, 158 milioane de euro, din care 73 de milioane de eurosunt alocați pentru finanțarea 100% nerambursabilă a Planurilor de Afaceri prin submăsura (sM) 6.2 și 85 de milioane de euro sunt alocați pentru finanțarea cu până la 90% nerambursabilă a proiectelor de investiții prin submăsura (sM) 6.4.

Sesiunea…

POCU: Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Profesori motivați în școli defavorizate” lansat în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică apelul de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 de milioane euro, pentru stimularea cadrelor didactice care lucrează cu copii aflaţi în situaţii speciale:
Copii cu risc ridicat de abandon şcolar - majoritatea provin din familii sărace / au dizabilităţi / sunt de etnie romă / din comunităţi izolate etc;Copii din spitale;Copii aflaţi în penitenciare (delincvenţă juvenilă). Apelul, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), se adresează şcolilor din medii defavorizate, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor publice cu atribuţii în domeniul educaţiei, autorităţilor publice locale, furnizorilor de servicii de consiliere şcolară, în parteneriat cu aceste şcoli.
De finanţare vor beneficia cadrele didactice, mediatorii şcolari, mangerii şcolari şi alţi specialişti în educaţie care lucrează în şcoli cu copii în situaţii de risc educaţional.

“Impactul la care ne…

S-a publicat lista solicitanților înscriși în cadrul Programul Comerț 2016!

Direcţia Antreprenoriat si Implementare Programe pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, a publicat lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Punctajul minim necesar la completarea planurilor de investiţii este de 50 de puncte, aplicanţii care au obţinut mai puţin de 50 de puncte vor primi scrisoare de respingere la finanţare.

Pentru a descărca lista, click aici.

Sursa: www.aippimm.ro

POCU: Primul ghid al solicitantului pe economie socială lansat spre consultare publică!

Întreprinderile de economie socială – care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale unei comunități, pot primi un sprijin financiar situat între 50.000 și 100.000 euro, din fonduri europene.

Pentru acest lucru, Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi în consultare publică o linie de finanțare, „Solidar”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Schema vizează sprijin pentru 200 de întreprinderi de economie socială, care au nevoie de formare, consiliere, dezvoltarea capacității, adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități, transfer de know-how, parteneriate ș.a.m.d.

Conform comunicatului oficial, economia socială este un sector în ascensiune în România, dar se situează încă mult sub cel din statele membre UE. În România, ponderea angajaților în sectorul economiei sociale este de 1,7%, media la nivelul Uniunii Europene fiind de 6,5%.Această linie de finanțare sprijină m…

Pe 28 iulie 2016 se deschide depunerea de proiecte pe submăsurile 6.2 și 6.4 (activități neagricole) din cadrul PNDR!

AFIR a publicat astăzi, 21 iulie 2016, Ghidurile Solicitantului însoțite de anexe pentru submăsurile 6.2Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din cadrul PNDR.

Sesiunea de cereri de proiecte va fi deschisă peste 7 zile, respectiv începând cu data de 28 iulie 2016.
Odată cu această sesiune de primire a proiectelor, se aplică noi reguli la depunerea on-line a cererilor de finanțare. Astfel, plafonul de depunere a proiectelor se majorează de la 120% la 200%, iar în primele 5 zile calendaristice pe fiecare etapă de depunere nu se aplică plafonul maxim de depunere, indiferent de valoarea fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Măsurile sunt în linie cu  „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOȘ în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri…

PNDR: A fost publicat Ghidul pentru schema de ajutor de stat GBER și schema de minimis din cadrul sM 4.2 – procesarea/marketingul produselor agricole!

AFIR a publicat ieri, 20 iulie 2016, Ghidul Solicitantului în variantă consolidată pentru Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” și Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” aferente Submăsurii 4.2. „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” din cadrul PNDR.

DescarcăGhidul

Sursa: AFIR

PNDR: Au fost publicate Ghidurile consolidate pentru activități neagricole (submăsurile 6.2 și 6.4)!

AFIR a publicat astăzi, 20 iulie 2016, Ghidurile consolidate pentru Submăsurile 6.2.Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din cadrul PNDR.

DescarcăGhidul pentru sM 6.2

Descarcă Ghidul pentru sM 6.4

Conform reprezentanților AFIR, în scurt timp vor fi publicate și versiunile finale aprobate prin Ordin de ministru. Versiunile de Ghiduri publicate astăzi sunt, însă, complete și pot constitui baza de lucru pentru elaborarea proiectelor în vederea depunerii.

Sursa: AFIR

PNDR: Noi reglementări privind procesele de selecție și de verificare a contestațiilor în cadrul sesiunilor de proiecte

AM PNDR a publicat Ordinul nr. 856 din 19.07.2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiecte aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 -2020.

Noile reglementări se vor aplica începând cu următoarele sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul PNDR.
DescarcăOrdinul

Sursa: MADR

Au fost publicate procedura și anexele pentru Programul START 2016!

Direcţia Antreprenoriat și Implementare Programe pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a publicat săptămâna trecută procedura și anexele pentru „Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START”.

Descarcădocumentele aferente Programului START 2016

Sursa: www.aippimm.ro

POIM: S-a modificat Ghidul Solicitantului pentru proiectele de biodiversitate

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a publicat Ordinul privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Principalele modificări vizează clarificarea unor aspecte legate de condițiile de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte.

Descarcă ordinul

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

POCU: Grup de lucru pentru definirea produselor financiare ce urmează a fi finanțate prin intermediul programului

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat vineri, 08 iulie 2016, un prim forum dedicat instrumentelor financiare care vor contribui la implementarea cu succes a programelor operaționale 2014-2020.
Instrumentele financiare (IF) sub formă de investiții de capital sau cvasicapital, garanții, împrumuturi, inclusiv credite cu partajarea riscurilor reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi finanțate proiecte din fonduri europene acordate. Având în vedere caracterul extins al utilizării instrumentelor financiare în perioada 2014-2020 atât la nivelul Comisiei Europene cât și național și dificultățile pe care implementarea cu succes a acestora le presupune, primul forum din această serie a vizat tocmai această tematică.
Forumul destinat IF a marcat lansarea unui dialog structurat între instituțiile publice din România implicate în derularea programelor operaționale, mediul bancar și alți parteneri relevanți pentru dezvoltarea de produse financiare necesare și acc…

POC: Au fost aprobate două noi ghiduri ale solicitantului în domeniul cercetării!

Prin Deciziile Președintelui ANCSI nr. 9281/06.07.2016 respectiv nr. 9282/06.07.2016 au fost aprobate: Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016 respectiv Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 şi lansarea competiţiilor pentru: "Proiect pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale" din acţiunea A1.1.2 "Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale", respectiv pentru acţiunea A1.1.3 "Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 şi alte programe CDI internaţionale"
Descarcă Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.2-I-2016Descarcă Ghidul solicitantului - POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 Sursa: ANCSI

MDRAP a revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Revizuirea documentului a vizat:
Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară, la ghidul specific, respectiv:foaia de lucru ”1E-Intreprindere_in_dificultate” în care se verifică încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, în scopul alinierii Metodologiei de verificare a încadrării solicitanților în categoria ”întreprinderi în dificultate” la varianta aprobată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene ș…

Programul Interreg V-A România – Ungaria: Ghidul solicitantului, relansat în consultare publică

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria, consolidat ca urmare a analizării comentariilor primite în cursul consultării publice din luna aprilie.
În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 18 iulie2016, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro.

Descarcăghidul solicitantului

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare din România și Csongrad, Bekes, Hajdu-Bihar și Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

Bugetul total al programului este de 231.861.763,00euro, din care 189.138.672,00euro reprezintă finanțare ner…

POR: Documentul cadru de implementare a Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a lansat în consultare publică Documentul cadru de implementare a Axei prioritare 4, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Este vorba despre documentul cadru ce se aplică apelului de documente strategice pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul POR 2014-2020, intitulat ”Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Descarcădocumentele

Eventualele observații sau comentarii asupra Documentului cadru se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 12 august, ora 14.00.

Documentul cadru POR 2014-2020 pentru apelul de documente strategice aferent Axei prioritare 4 este destinat în principal potenţialilor solicitanți din această Axă prioritară, respectiv celor 39 de municipii reşedinţă de judeţ menţionate în document. Versiunea finală a documentului va fi publicată după înc…

3 noi ghiduri de finanțare în cadrul Granturilor SEE 2009 – 2014 în consultare publică!

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, a supus consultării trei Ghiduri ale aplicanților elaborate în cadrul Programelor finanțate prin Granturile SEE 2009-2014, respectiv:
Ghidul aplicantului- Apel de propuneri de aplicații în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO02 - Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor,Ghidul aplicantului- Apel de propuneri de aplicații în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO04 - Reducerea substanțelor periculoase șiGhidul aplicantului - Apel de propuneri de aplicații în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbări climatice. Eventualele observații/comentarii cu privire la cele trei documente pot fi transmise până pe 14 iulie 2016, la adresele de e-mail: ro02@mmediu.ro, ro04@mmediu.ro, respectiv ro07@mmediu.ro și george.ionas@mmediu.ro.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

POCU: Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri privind Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri primite prin serviciul helpdesk cu privire la apelurile POCU pentru Obiectivele Specifice 4.1 şi 4.2.

Descarcălista

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Surse de finantare pentru luna iulie 2016!

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare – iulie 2016. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul contine patru sectiuni:
Societati (Descarca);Autoritati publice (Descarca);ONG-uri (Descarca);Universitati (Descarca).
Sursa: ADR Centru