Treceți la conținutul principal

Ghidurile revizuite pentru OS 6.1. – distributie energie electrica si OS 6.2. – reducerea consumului de energie din cadrul POIM, publicate spre consultare!

AM POIM a publicat ieri, 21 iunie 2016, spre consultare versiunile revizuite ale Ghidurilor Solicitantului aferente Axei Prioritare 6 - „Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), distributie” si Obiectivul Specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Finantarea proiectelor in cadrul Obiectivului Specific 6.1„Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), distributie” vizeaza sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile, avand ca beneficiari eligibili operatorii de distributie/transport a energiei electrice. Bugetul total alocat acestor investitii este de 22.302.878,80 euro.

In cadrul Obiectivul Specific 6.2„Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali” bugetul alocat proiectelor care vizeaza implementarea unui numar de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali este de 11.752.941 euro. Beneficiarii eligibili sunt societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an.

Primele versiuni le Ghidurilor Solicitantului au fost publicate in data de 01 septembrie 2015.

Impreuna cu Ghidurile revizuite au fost publicate si documentele centralizatoare ale propunerilor primite pe adresa Ministerului Fondurilor Europene pe parcursul perioadei de consultare publica, documente ce contin inclusiv mentiuni referitoare la modul in care au fost revizuite Ghidurile solicitantului amintite mai sus, precum si justificarea in cazul nepreluarii observatiilor primite.

Propunerile privind imbunatatirea Ghidurilor pot fi transmise, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, pana la data de 30.06.2016.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…