Treceți la conținutul principal

Se modifica procedurile de implementare a Programelor cu finantare nerambursabila guvernamentala!

La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc o reuniune de lucru a Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, in care au fost discutate procedurile de implementare si grilele de evaluare pentru cele 6 programe nationale pentru IMMuri care vor fi derulate in anul 2016, cu finantare de la Guvernul Romaniei. Pe baza consultarilor, reprezentantii CCDIMM au propus si aprobat in cadrul sedintei mai multe modificari care sa clarifice procesele de scriere si implementare a proiectelor:

1. Programul national multianual de microindustrializare:
 • eliminarea conditiei de vechime maxima de 5 ani a societatilor aplicante si introducerea conditiei de vechime minima de 2 exercitii financiare;
 • inlocuirea modalitatii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investitiei eligibile in procent de aport propriu;
 • eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3.2. litera d) din procedura analizata;
 • adaugarea in categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hartie si carton;
 • acordarea de punctaj suplimentar la finantare societatilor care au obtinut profit din exploatare la 31.12.2015 si eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;
 • reformularea acordarii punctajului pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe, urmand a se cumula cu ponderea mijloacelor fixe din categoria 2.1. si 2.2. din HG 2149/2004, raportata, in procente, la valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
 • eliminarea conditiei minime de vechime pentru categoria “somer” din punctaje;
 • eliminarea obligativitatii stampilei pe documente;
 • depunerea documentatiilor intr-un singur original si o copie certificata in loc de 1 original si 2 copii conforme cu originalul;
 • adaugarea sintagmei “cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata” pentru toate locurile de munca punctate in cadrul programului;
* modificarile realizate in cadrul acestui Program vor fi preluate la nivelul tuturor programelor in care se regasesc prevederi similare

2. Programul pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural:
 • eliminarea din categoria aplicantilor eligibili a formei de organizare Intreprindere Familiala (IF);
 • eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a constructiilor;
 • verificarea existentei autorizarii codului CAEN al furnizorilor beneficiarului finantarii;
 • reformularea obligativitatii sediului si tuturor punctelor de lucru in mediul rural;

3. Programul START:
 • acordarea de punctaj suplimentar pentru activitatile din categorii apartinand industriilor creative, asa cum sunt mentionate in Strategia Orizont 2020;
 • implementarea in aplicatia de inscriere a posibilitatii de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare in format *.pdf, imediat dupa trimitere;
 • simplificarea modalitatii de completare in aplicatie a fluxului de numerar previzionat;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;
 • acceptarea ca si furnizori eligibili de consultanta si a ONGurilor;

4. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
 • reformularea legaturii activelor achizitionate cu activitatea pe care aplica in sensul inserarii cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

5. Proiectul programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;

6. Proiectul Programului pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2016
 • a fost votat in forma actuala a proiectului cu posibilitatea transmiterii de noi cheltuieli eligibile ce pot aduce plus-valoare IMM-urilor, de catre toti membrii invitati.


Procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat amana lansarile Programelor in 2016


La sugestia tuturor membrilor CCDIMM de a lansa programele in regim de urgenta pentru a permite aplicantilor si implementatorilor timpi suficienti de derulare a activitatilor acestora, Adrian Panait, director al Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM), a amintit prevederile initiativei legislative a Consiliului Concurentei OUG 77/2014 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 20/2015 care impune structurii de specialitate pasi suplimentari de parcurs in lansarea programelor fata de anii precedenti, respectiv:
 • Sa informeze Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat" cu privire la intentia de a institui o masura de acest tip si solicita initierea, de catre Ministerul finantelor Publice, a Memorandumului privind incadrarea masurii in cauza in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman.
 • Sa transmita Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare evaluarii si incadrarii masurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman.
 • Sa solicite Ministerului Fondurilor Europene punctul de vedere privind complementaritatea masurii de ajutor cu programele finantate din fonduri europene (complementaritatea trebuie sa evidentieze daca exista o suprapunere a masurii ce se intentioneaza a fi instituita, finantata de la bugetul de stat, cu masurile finantate din fonduri europene).
 • Ministerul Finantelor Publice sa analizeze strict din perspectiva incadrarii in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman informatiile transmise de furnizori/initiatori, luand in considerare minuta consultarilor din cadrul CIAS si punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene privind complementaritatea masurii de ajutor de stat cu programele finantate din fonduri europene.
 • Memorandum initiat de Ministerul Finantelor Publice, avizat de institutia furnizoare a masurii de ajutor de stat/de minimis si aprobat de Primul-ministru al Romaniei.
 • Masura de ajutor de stat exceptata de la obligatia de notificare la Comisia Europeana poate fi pusa in aplicare doar dupa avizarea acesteia de catre Consiliul Concurentei. In vederea avizarii, vor fi transmise Consiliului Concurentei, pe langa proiectul actului normativ de instituire a masurii (HG, Ordin etc. atasat), o copie a memorandumului mentionat, impreuna cu analiza de oportunitate, elaborata conform prevederilor. art. 3 , alin (4) din OUG 77/2014.


Capacitate redusa la DPAIPIMM


Conform comunicatului oficial al DPAIPIMM, procedurile celor 4 programe nationale bugetate si neanalizate in reuniunea CCDIMM de saptamana trecuta vor fi elaborate si publicate in dezbatere publica doar in cazul in care in urma analizei capacitatii de implementare a oficiilor si structurii de specialitate se vor regasi resurse umane si materiale necesare acestui demers.

Comunicatul oficial mai arata ca Oficiile Teritoriale pentru IMM se confrunta de la an la an cu un volum crescut de munca generat de marirea numarului de programe nationale, in conditiile in care personalul este redus, slab remunerat iar capacitatea tehnica este la un nivel critic. Desi structurile din teritoriu trebuie sa acopere in medie 4 judete fiecare, acestea nu dispun nici macar de un autovehicul necesar verificarilor impuse de legislatie la fata locului. Echipele minime impuse de procedurile de implementare fiecarui Oficiu in parte (echipe de evaluare/monitorizare/certificare/plata / contestatii / ofiter inregistrare) depasesc cu mult numarul angajatilor existenti, drept pentru care se impune suplimentarea urgenta a personalului din oficii si gasirea unei solutii de remunerare normala a acestuia, pentru a evita un blocaj al activitatii.

In cadrul reuniunii membrii comitetului consultativ au identificat posibilitatea delegarii de atributii de catre Ministerul Fondurilor Europene a calitatii de organism intermediar pentru axele de antreprenoriat bugetate din fonduri comunitare, pe de o parte datorita experientei structurilor din domeniul IMM dovedite prin rezultate concrete in economie ale activitatii, iar pe de alta parte ca prima solutie in rezolvarea problemelor de salarizare si a fluctuatiei permanente de personal generate de nivelul salarial. CCDIMM a votat in unanimitate demararea eforturilor de sprijin ale acestui demers, mai arata comunicatul.

Sursa: DPAIPIMM

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Farmacie înfiinţată în satul Amara cu sprijinul EBC

Locuitorii satului Amara din comuna Balta Albă (jud. Buzău) îşi vor vedea un al doilea mare vis împlinit. După renovarea şi modernizarea dispensarului medical, prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost posibilă înfiinţarea unei farmacii. Astfel localnicii vor fi scutiţi de drumurile istovitoare până la Râmnicu Sărat şi cheltuielile aferente, uneori peste posibilităţile lor materiale.

O farmacie în localitatea lor natală rămăsese dorinţa cea mai mare a locuitorilor satului Amara, după reabilitarea şi dotarea la standarde europene a Dispensarului Medical, realizată în anul 2010 la iniţiativa managerului RECL Simona Necula. Tot prin eforturile sale susţinute şi cu mijloacele IT&C puse la dispoziţie prin programul EBC, această dorinţă va deveni realitate în scurt timp. Înfiinţarea farmaciei era absolut necesară, deoarece oamenii din comunitate, majoritatea în vârstă şi cu o stare de sănătate precară, s…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

ADR Centru a învăţat cum să atragă eficient fonduri europene de la Landul Brandenburg

Împlinirea a 10 ani de parteneriat româno – german din Regiunea Centru a fost marcată printr-o conferinţă internaţională organizată joi, la Alba Iulia, de Agenţia de Dezvoltare Regională cu sprijinul Reprezentanţei Landului Brandenburg în Regiune şi cu sprijinul Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania. Conferinţa a fost organizată pentru a marca împlinirea a 10 ani de la semnarea primului contract dintre ADR Centru şi Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania, privind colaborarea în cadrul Proiectelor de Twinning, parteneriat instituţional între administraţii. În cadrul conferinţei nu am discutat doar despre activităţile derulate în comun în ultimul deceniu, ci mai ales despre viitoarele provocări şi oportunităţi de abordare ale acestora. Am beneficiat de know-how german pentru pregătirea implementării acestor programe şi acum vom demara colaborarea pentru întocmirea unor proiecte viabile, care să răspundă cerinţelor Strategiei Europa 2020″…