Treceți la conținutul principal

AM POSDRU 2007 – 2013 a lansat 5 noi cereri de propuneri de proiecte!

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 pentru proiecte retrospective* si modelul de buget detaliat aferent acestui tip de proiecte.

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU a lansat urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiecte retrospective:
  • CPP nr. 191 „Bursa Profesionala finantata din DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa;
  • CPP nr. 192 Bani de liceu finantata din DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
  • CPP nr. 193 „Subventionarea locurilor de munca” finantata din DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 28.12.2015, ora 10.00.
  • CPP nr. 194 „Burse sociale pentru studenti finantata din DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior;
  • CPP nr. 195 „Bursa pentru tineri doctoranzi finantata din DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 29.12.2015, ora 10.00.

*Proiectele retrospective
sunt proiecte aflate in stadiu de executie/finalizate, finantate prin programe nationale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ imprumuturi contractate de la institutii financiare internationale, care pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitantii eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entitati publice cu atributii in domeniul obiectivelor vizate.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a publicat a Ordinul nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Documente

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…