Treceți la conținutul principal

AM POSDRU 2007 – 2013 a lansat 5 noi cereri de propuneri de proiecte!

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 pentru proiecte retrospective* si modelul de buget detaliat aferent acestui tip de proiecte.

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU a lansat urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiecte retrospective:
  • CPP nr. 191 „Bursa Profesionala finantata din DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa;
  • CPP nr. 192 Bani de liceu finantata din DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
  • CPP nr. 193 „Subventionarea locurilor de munca” finantata din DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 28.12.2015, ora 10.00.
  • CPP nr. 194 „Burse sociale pentru studenti finantata din DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior;
  • CPP nr. 195 „Bursa pentru tineri doctoranzi finantata din DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 29.12.2015, ora 10.00.

*Proiectele retrospective
sunt proiecte aflate in stadiu de executie/finalizate, finantate prin programe nationale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ imprumuturi contractate de la institutii financiare internationale, care pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitantii eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entitati publice cu atributii in domeniul obiectivelor vizate.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a publicat a Ordinul nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Documente

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/19/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiune dezvoltată (București-Ilfov)”.

În perioada 07.04.2017-10.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 10.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate cont…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…