Treceți la conținutul principal

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare” și Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.


Pentru CPP nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare” capitolul 4.3 Beneficiari (solicitanți și parteneri) eligibili – paragraful care conține lista partenerilor eligibili se modifică și va avea următorul cuprins:

“Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea parteneri naţionali din următoarele categorii:
- Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
- ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
- Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi
- Structuri/agenţii subordonate/co ordonate de MMFPSPV;
- Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
- Organizații sindicale și patronale;
- Secretariatul General al Guvernului;
- Institutul Național de Statistică;
- Institute de Cercetare”

Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în CPP nr. 180 și nr. 185 se prelungeste până la data de 16.01.2015, ora 16.00.

Documente anexate:
Sursa: AM POSDRU

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala