Treceți la conținutul principal

DEZVOLTAREA SC AXA DENTAL CLINIC SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRU TEHNICA DENTARA

Axa 4 - Masura 3 - 22.10.2012 - 12 luni
Localitate : Barlad
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC AXA DENTAL CLINIC SRL
Stadiu proiect : Finalizat
I. Solicitantul : SC AXA DENTAL CLINIC SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, STR. REPUBLICII, NR 185, BARLAD, JUD. VASLUI


III. Numarul contractului: nr. 3472 /22.10.2012
IV. Valoarea contractului de finantare
Valoare totală a proiectului (RON)
Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil
din care:

FEDR
Buget naţional
Contribuţie beneficiar
(RON)
218.646,09
165.234,25
147.785,51
17.448,74
0,00
din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 165.234,25 lei(100,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 37.532 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :
-cresterea cifrei de afaceri cu minim 50% la sfarsitul primului an de operare;
-crearea a minim 2 noi locuri de munca.
VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :
Beneficiari directi:
-SC AXA DENTAL CLINIC SRL;
-persoane fizice si juridice a caror starea de sanatate orala se va imbunatati.
Beneficiari indirecti:
-populatia Regiunii Nord-Est;
-agentii economici, parteneri de afaceri ai societatii;
-administratiile locale si centrale.
VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :
Microintreprinderi sprijinite: 1
Locuri de munca nou create - femei: 1
Locuri de munca nou create - barbati: 1
Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 2
VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :
Microintreprinderi sprijinite: 1
Locuri de munca nou create - femei: 2
Locuri de munca nou create - barbati: 0
Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 2
IX. Informatii suplimentare aferente implementarii proiectului:

Ø Au fost finalizate toate procedurile de achizitie prevazute in contractul de finantare:
- Servicii de proiectare: 7.000,00
- Servicii de management de proiect: 1.530,00
- Furnizare echipamente: 149.066,18
- Furnizare dotari: 4.717,53
- Servicii de audit: 2.186,90
- Servicii de publicitate: 733,64
Ø Pana la finalizarea proiectului a fost depusa o cerere de rambursare, in valoare totala de 165.234,25 lei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…