Treceți la conținutul principal

CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ZONA DE ACTIUNE A MUNICIPIULUI VASLUI, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHEREAxa 1 - Masura 1 - 07.10.2010 - 12 luni
Localitate : Vaslui
Judet : Vaslui
Beneficiar : MUNICIPIUL VASLUI
Stadiu proiect : Finalizat


I. Solicitantul : MUNICIPIUL VASLUI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea VASLUI, judetul VASLUI


III. Numarul contractului: nr. 966 /07.10.2010
IV. Valoarea contractului de finantare
Valoare totală a proiectului (RON)
Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil
din care:

FEDR
Buget naţional
Contribuţie beneficiar
(RON)
1.380.089,21
953.225,99
765.917,08
168.244,39
19.064,52
din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 934.161,47 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 215.056,28 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :
-cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana a municipiului Vaslui, prin achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii.
VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :
Grup tinta:
-totalitatea populatiei din zona de actiune urbana a municipiului Vaslui;
Beneficiari directi:
-70525 locuitori ai municipiului Vaslui.
Beneficiari indirecti:
-municipiul Vaslui;
-persoanele care tranziteaza zona;
-agentii economici din zona urbana;
-Regiunea de Nord-Est;
-prestatorii de servicii conexe si partenerii acestora;
-societatea romaneasca in ansamblu.
VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :
Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 70.525
Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1
Sistem complet de supraveghere instalat: 1 sistem
VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :
Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 50.935
Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1
Sistem complet de supraveghere instalat: 1 sistem
IX. Informatii suplimentare aferente implementarii proiectului:

Ø Au fost finalizate toate procedurile de achizitie prevazute in contractul de finantare:
- Servicii de proiectare: 8.000,00
- Servicii de management de proiect: 48.678,00
- Furnizare dotari: 905.798,01
- Servicii de asistenta tehnica: 4.190,00
- Servicii de audit: 2.900,00
- Servicii de publicitate: 19.800,00
Ø Pana la finalizarea proiectului au fost depuse 5 cereri de rambursare, in valoare totala de 953.225,99 lei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.Proiectele care vor fi finanțate viz…

POR: Instrucțiune cu privire la perioada de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un contract înainte de 1 ianuarie 2014

AM POR a publicat, în data de 4 aprilie 2017, Instrucțiunea AMPOR nr. 34 cu privire la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, în cadrul apelurilor de proiecte lansate și a celor care urmează a fi lansate.

Astfel, perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În cazul unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului va începe la data de 1 ianuarie 2014.

Documente:
Instructiunea 34.pdf