Treceți la conținutul principal

CONSTRUIRE SERVICE - AUTO SI ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, ECHIPAMENT INFORMATIC SI MOBILIER SPECIFIC IN CADRUL SC ORGANIC MEDIA SRLAxa 4 - Masura 3 - 14.10.2011 - 20 luni
Localitate : Vaslui
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC ORGANIC MEDIA SRL
Stadiu proiect : Finalizat


I. Solicitantul : SC ORGANIC MEDIA SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea VALUI, judetul VASLUI


III. Numarul contractului: nr. 2336 /14.10.2011
IV. Valoarea contractului de finantare
Valoare totală a proiectului (RON)
Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil
din care:

FEDR
Buget naţional
Contribuţie beneficiar
(RON)
1.946.449,29
946.342,49
662.439,74
0,00
283.902,75
din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 662.439,74 lei(70,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 149.181,34 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :
-cresterea cifrei de afaceri cu cca. 1.482% si a profitului net cu cca. 5.001% la SC ORGANIC MEDIA SRL, in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului, ca urmare a prestarii a 8 tipuri de servicii de diagnoza, intretinere si reparatii a autovehiculelor in cadrul unitatii de service-auto construite.
VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :
Grup tinta:
-persoane juridice si fizice detinatoare de autovehicule.
Beneficiari directi:
-1920 beneficiari din zona de tranzit din judetul Vaslui.
Beneficiari indirecti:
-personalul SC ORGANIC MEDIA SRL;
-Registrul Auto Roman;
-furnizorii de echipamente si prestatorii de servicii de mentenanta a acestora;
-producatorii si furnizorii de piese auto si consumabile;
-autoritatile publice locale;
-locuitorii judetului Vaslui;
-reprezentantele auto;
-micorintreprinderile din Regiunea de Nord-Est.
VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :
Microintreprinderi sprijinite: 1
Locuri de munca nou create - femei: 2
Locuri de munca nou create - barbati: 7
Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 9
VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :
Microintreprinderi sprijinite: 1
Locuri de munca nou create - femei: 0
Locuri de munca nou create - barbati: 9
Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 9
IX. Informatii suplimentare aferente implementarii proiectului:

Ø Au fost finalizate toate procedurile de achizitie prevazute in contractul de finantare:
- Furnizare echipamente: 323.014,00
Ø Valoarea estimata a contractului de lucrari a fost de 821.215,18 lei, iar valoarea contractului de lucrari 63 incheiat in data de 30.03.2012 a fost de 943.918,57 lei.
Ø Pana la finalizarea proiectului au fost depuse 4 cereri de rambursare, in valoare totala de 946.342,49 lei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.Proiectele care vor fi finanțate viz…

POR: Instrucțiune cu privire la perioada de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un contract înainte de 1 ianuarie 2014

AM POR a publicat, în data de 4 aprilie 2017, Instrucțiunea AMPOR nr. 34 cu privire la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, în cadrul apelurilor de proiecte lansate și a celor care urmează a fi lansate.

Astfel, perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În cazul unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului va începe la data de 1 ianuarie 2014.

Documente:
Instructiunea 34.pdf