Treceți la conținutul principal

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, aprobate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat încă două programe operaționale prin care România va atrage fondurile europene structurale și de investiții alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020. Cele două programe aprobate sunt Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică. Primul program operațional al României aprobat de Comisie a fost Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în data de 28 noiembrie a.c.„Aprobarea acestor două programe, într-un timp scurt, confirmă calitatea documentelor de programare ale României. Programul Operațional Competitivitate a fost aprobat mai repede decât anticipau chiar reprezentanții Comisiei, care aveau programată adoptarea acestui program în 2015. Avem trei programe aprobate în acest an, ceea ce reprezintă o adevărată performanță. A fost o provocare, atât în fața Comisiei Europene, cât și în fața scepticilor - a celor care nu au crezut că vom avea rezultate extrem de bune și pe acest segment", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 1,329 miliarde de euro, va finanța proiecte care vor susține creșterea competitivității economiei României, în special prin sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării, respectiv prin acordarea de finanțări destinate susținerii infrastructurii pentru tehnologia informației și comunicații.
Astfel, vor fi finanțate:
● creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate;
● creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;
● creșterea investiţiilor private în cercetare, dezvoltare și inovare;
● creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de cercetare, dezvoltare și inovare între mediul public de cercetare și cel privat;
● extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;
● creșterea contribuției sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitatea economică;
● creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;
● creșterea gradului de utilizare a Internetului.
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 212,76 milioane de euro, va asigura asistență orizontală pentru a răspunde nevoilor tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control pentru fondurile europene structural și de investiții din România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. Programul va finanța şi activităţi de informare şi conştientizare a diferitelor categorii de public pentru a asigura înţelegerea în ansamblu a intervenţiilor din instrumentele structurale şi pentru dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului de implementare.

NOTĂ:
Documentele adoptate de Comisia Europeană sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene:
Pentru acordarea de finanțări din fondurile alocate României în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 au fost supuse consultării publice cinci ghiduri aferente Axei Prioritare 1 - „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor a programului”. Acestea sunt:
● Ghidul solicitantului - Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie - 20 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului - Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie - 15 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului - Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului - Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie - 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului - Pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2014.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.Proiectele care vor fi finanțate viz…

POR: Instrucțiune cu privire la perioada de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un contract înainte de 1 ianuarie 2014

AM POR a publicat, în data de 4 aprilie 2017, Instrucțiunea AMPOR nr. 34 cu privire la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, în cadrul apelurilor de proiecte lansate și a celor care urmează a fi lansate.

Astfel, perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În cazul unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului va începe la data de 1 ianuarie 2014.

Documente:
Instructiunea 34.pdf