Treceți la conținutul principal

România trebuie să demonstreze că 20 la sută din fondurile UE vor fi folosite pentru combaterea schimbărilor climatice

România va trebui să demonstreze că 20% din viitoarele fonduri europene vor fi folosite pentru combaterea schimbărilor climatice. Aceasta a fost una dintre concluziile conferinței ”Dezvoltarea Durabilă în contextul Strategiei Europa 2020 și rolul ONG-urilor în implementarea acesteia”, organizată de Fundația TERRA Mileniul III. Evenimentul s-a adresat autorităților publice implicate în următoarea perioadă de programare a fondurilor structurale și organizațiilor neguvernamentale implicate în activitatea de monitorizare a fondurilor europene, dar și potențiale beneficiare ale acestora.
”Statele membre trebuie să demonstreze că prin investițiile realizate din bugetul european vor contribui cu 20% la combaterea schimbărilor climatice. Ele vor fi obligate să furnizeze informații privind sprijinul pentru obiectivul schimbări climatice, utilizând metodologia bazată pe categorii de intervenție, zone de focalizare sau măsuri, după caz, pentru fiecare dintre Fonduri Europene Structurale și de Investiții”, a declarat Mădălina Iliuță, consilier în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Potrivit acesteia, România va avea o serie de priorități de investiții care vizează combaterea schimbărilor climatice, precum:
- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele prin promovarea unor strategii de reducere a emisiilor în special pentru zonele urbane și promovarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon.
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor prin sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor bazate pe ecosisteme.
- Reducerea indirectă a emisiilor de gaze cu efect de seră și prin investiții în alte sectoare.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013
resurselor, în contextul în care, potrivit Eurostat (2010), țara noastră se situează pe ultimul loc în UE la indicatorul de productivitate a resurselor utilizate (după Bulgaria și Estonia). Acest indicator vizează nivelul de valorificare a materiei prime, precum și gradul de conservare și eficiență a managementului resurselor de care dispune o țară și protejarea mediului în condiții de creștere economică.
De asemenea, România trebuie să ia măsuri urgente în sectorul energetic, fiind a treia cea mai energo-intensivă economie din UE și a treia economie cu nivelul cel mai ridicat de emisii de carbon. Mai mult, clădirile de locuințe din România consumă de opt ori mai multă energie decât media țărilor UE-15 din cauza unui sistem ineficient de termoficare și a izolației termice necorespunzătoare, potrivit raportului ”European Semester” din luna mai 2013, ce conține recomandările de țară făcute de Comisia Europeană fiecărui stat membru.

The original article may still be available at http://www.gds.ro/Actualitate/2013-11-04/Romania+trebuie+sa+demonstreze+ca+20+la+suta+din+fondurile+UE+vor+fi+folosite+pentru+combaterea+schimbarilor+climatice

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.Proiectele care vor fi finanțate viz…

POR: Instrucțiune cu privire la perioada de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un contract înainte de 1 ianuarie 2014

AM POR a publicat, în data de 4 aprilie 2017, Instrucțiunea AMPOR nr. 34 cu privire la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, în cadrul apelurilor de proiecte lansate și a celor care urmează a fi lansate.

Astfel, perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În cazul unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului va începe la data de 1 ianuarie 2014.

Documente:
Instructiunea 34.pdf