Treceți la conținutul principal

Turism rural, pe bani europeni

Finanţarea europeană alocată pe Măsura 313- Încurajarea activităţilor turistice a avut mare căutare şi în rîndul întreprinzătorilor nemţeni. Mai cu seamă în acest an. Dovadă că, în sesiunea din vară, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Ruală şi Pescuit Neamţ au fost depuse de aproape zece ori mai multe proiecte faţă de anu trecut. Mai exact, în 2011, la OJPDRP Neamţ s-au pirmit 16 proiecte, din care 11 au fost declarate conforme cu normele europene. În vara acestui an, La OJPDRP Neamţ s-au depus 125 de proiecte, din care 86 au primit conformitate.

Interesul mare pentru accesarea banilor europeni alocaţi pe acestă măsură e dat de faptul că ea se adresează atît administraţiilor publice locale (comune), cît şi întreprinzătorilor particulari. Valoarea maximă a proiectelor şi a sprijinului financiar nerambursabil depinde de statutul juridic al beneficiarilor şi de tipul de activitate pentru care se solicită alocarea financiară europeană.

În momentul de faţă, cele 86 de proiecte conforme, depuse de întreprinzătorii nemţeni la OJPDRP Neamţ, se află în primă fază evaluărilor. Mai exact, ele sînt intrate în etapa de eligibilitate care se realizează acum la Oficiul de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ, apoi la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvolare Rurală şi Pescuit Iaşi. Urmează faza contestaţiilor şi abia după parcurgerea ei se publică raportul de selecţie a proiectelor intrate sigur la finanţare. Deci, mai e ceva timp de aşteptat pînă să se afle verdictul final în privinţa finanţării ori nefinanţării proiectelor depuse în vara acestui an de către întreprinzătorii nemţeni interesaţi de accesarea fondurilor europene alocate pentru încurajarea activităţilor turistice din mediul rural. Concret, nemţenii au cerut bani europeni pentru înfiinţarea centrelor de informare turistică, realizarea de pensiuni şi agropensiuni turirstice, amenajarea de centre recreaţionale.

200.000 euro – valoarea alocată

Fondurile europene alocate pe Măsura 313 vizează creşterea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, creşterea valorii adăugate în turism, crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor tu­ristice, precum şi sporirea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. Banii europeni se dau pentru construcţia, modernizrea, extinderea structurilor de primire turistică cu pînă la 15 camere, pentru investiţii în activităţi agroturistice, infrastructura de agrement, spaţii de campare, amenajări ştranduri şi piscine, de trasee turistice, centre de informare turistică.

Beneficiarii fondurilor europene alocaţi pe Măsura 313-Încurajarea activităţilor tu­ristice sînt persoanele fizice, neînregistrate ca agenţi economici, dar care se angajează să se autorizeze ca un stat minim de PFA sau microîntreprindere, pînă la data semnării contractului de finanţare. Bani europeni se dau şi pentru proiectele depuse de comune şi ONG – uri.

Pentru investiţiile de înteres public negeneratoare de profit, sprijinul financiar nerambursabil este de pînă la 100 %. Pentru investiţiile generatoare de pro­fit, intensitatea ajutorului public nerambursabil este de pînă la 70 % din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 70.000 euro/proiect, în cazul investiţiilor în agroturism. Sprijin financiar nerambursabil în cuantum de pînă la 50 % , dar nu va despăşi 200.000 euro/proiect, se acordă pentru alte tipuri de investiţii făcute în turismul rural.


The original article may still be available at http://www.ziarulceahlaul.ro/?p=12883

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

CONSTRUIRE SERVICE - AUTO SI ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, ECHIPAMENT INFORMATIC SI MOBILIER SPECIFIC IN CADRUL SC ORGANIC MEDIA SRL

Axa 4 - Masura 3 - 14.10.2011 - 20 luni
Localitate : Vaslui
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC ORGANIC MEDIA SRL
Stadiu proiect : Finalizat


I. Solicitantul :SC ORGANIC MEDIA SRL
II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea VALUI, judetul VASLUI
III. Numarul contractului: nr. 2336 /14.10.2011
IV. Valoarea contractului de finantare
Valoare totală a proiectului (RON) Valoare eligibilă (RON)
Total eligibil din care:
FEDR Buget naţional Contribuţie beneficiar (RON) 1.946.449,29 946.342,49 662.439,74 0,00 283.902,75 din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 662.439,74 lei(70,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 149.181,34EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :
-cresterea cifrei de afaceri cu cca. 1.482% si a profitului net cu cca. 5.001% la SC ORGANIC MEDIA SRL, in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului, ca urmare a prestarii a 8 tipuri de servicii de diagnoza, intretinere si reparatii a autove…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.