Treceți la conținutul principal

Fonduri UE pentru şcoli şi spitale

Clădirile instituţiilor publice sînt un nou obiectiv de efici­enţă energetică urmărit de Mi­nisterul Dezvoltării Regi­onale şi Turismului (MDRT) spre fi­nanţare din fonduri europene. Este vorba de clădirile spi­ta­lelor şi ale unităţilor şcolare din centrele urbane. De curînd, au fost discutaţi paşii necesari pen­tru a iniţia negocierile cu Comisia Europeana, astfel în­cît, acestea să poată fi înche­iate la începutul anului ur­mă­tor, iar apelul de proiecte să fie lansat în aprilie - mai 2013. Ast­fel, de curînd, la sediul MDRT a avut loc o întîlnire între reprezentanţii ministerului şi cei ai JASPERS - Banca Eu­ropeană de Investiţii, care oferă asistenţă pentru ela­bo­rarea schemei de finanţare a lucrărilor de creştere a efici­en­ţei energetice prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa Prioritara 1 - Spri­jini­rea dezvoltării durabile a o­raşelor. În timpul negocierilor cu Comisia Europeană se va stabili procentul de co-finan­ţare cu care beneficiarii vor con­­­tribui la proiectul de rea­bi­litare. În funcţie de negocierile ulterioare, Ghidul Solicitantului ar putea fi lansat spre consul­tare în primăvara anului 2013, urmînd ca depunerea proiec­telor să se desfăşoare pînă la sfîrşitul aceluiaşi an. Finan­ţa­rea din fonduri europene a creş­terii eficienţei energetice a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe este o măsură con­cepută, pentru a contribui la atin­gerea obiectivului Stra­te­giei Europa 2020, de reducere a consumului energetic cu 20%, pînă în anul 2020. Despre această reabilitare a spitalelor şi a şcolilor, a vorbit cu ceva vreme în urmă şi Tu­dor Pendiuc, edilul Piteştiului.


The original article may still be available at http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=38865&Itemid=373

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…