Treceți la conținutul principal

Seminar pe tema fondurilor europene la Satu Mare. AFLĂ cum poţi accesa bani europeni

Seminarul care a avut ca temă absorţia fondurilor europene organizat azi la Casa Şvabilor de Organizaţia Judeţenă de Femei a PDL Satu Mare nu s-a bucurat de o prezenţă prea numeroasă, la manifestare participând circa 30 de sătmăreni,care au ocupat doar circa o treime din locurile disponibile. Printre participanţi s-a numărat preşedinta Organizaţiei Judeţene de Femei a PDL Satu Mare, Ileana Blidar, consilierul Centrului Judeţean pentru IMM-uri, Cristian Raţiu, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare, Cristian Sasu, preşedintele Organizaţiei Municipale de Femei a PDL Satu Mare, Laura Bota şi alţi participanţi. De remarcat că niciun membru marcant al acestui partid nu a fost prezent la lucrările acestui seminar. Cu această ocazie, cei prezenţi au putut afla detalii despre programele operaţionale prin care pot fi atrase fonduri structurale de dezvoltare.

Fondurile de la bugetul de stat, mai uşor de obţinut
La începutul seminarului, Ileana Blidar a precizat că ideea organizării acestui seminar a venit în urma deselor semnale venite atât din partea instituţiilor cât şi a oamenilor de afaceri sătmăreni referitoare la nivelul scăzut de absorţie al fondurilor europene de dezvoltare în judeţul Satu Mare.
Apoi, Cristian Raţiu a prezentat programele finanţate de la bugetul de stat din care două, în speţă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, sunt deja active, iar celelalte şase vor fi active în cursul acestui an. Înainte de a prezenta pe rând aceste programe, Cristian Raţiu a precizat că cele finaţate de la bugetul de stat sunt mai uşor de obţinut, iar documentaţia nu este atât de stufoasă ca şi pentru programele finanţate din fondurile Uniunii Europene.

Pentru ce puteţi atrage fonduri
Astfel, Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, are ca obiectiv facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă existente, dar şi reducerea arieratelor datorate statului de către sectorul IMM, prin acordarea unei linii de credit de maxim 125.000 lei, cu dobânda parţial subvenţionată de stat şi, după caz, garantată parţial (80%) de stat. De asemenea, prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se intenţioneză oferirea unui sprijin atât financiar cât şi fiscal tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care doresc să înceapă o afacere. În program pot participa solicitanţii care şi-au constituit deja o firmă de tip SRL-D (SRL-Debutant), formă de organizare specifică şi obligatorie acestui program, sau îşi constituie, la Oficiul Registrului Comerţului, o astfel de firmă. Procesul de înmatriculare al firmei este scutit de taxe, toate costurile de înfiinţare a firmei fiind suportate prin program.

Programe ce vor deveni active în acest an
Rând pe rând au fost prezentate şi programele care vor deveni active în cursul acestui an şi anume Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, Programul naţional multianual pe perioada 2005 – 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

Fonduri pentru dezvoltarea competenţelor TIC
A urmat apoi consilierul de proiecte Camelia Raţiu, care a prezentat programul ADAPTIC, un proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest program este destinat atât intreprinderilor mici şi mijlocii cât şi persoanelor angajate care doresc să îşi dezvolte competenţe specifice domeniului TIC, în vederea creşterii adaptabilităţii acestora în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii. Seminarul s-a încheiat cu discuţii libere în cadrul cărora au fost adresate diferite întrebări referitoare la posibilitatea accesării de fonduri europene de dezvoltare.

The original article may still be available at http://www.gazetanord-vest.ro/2012/03/03/seminar-pe-tema-fondurilor-europene-la-satu-mare-afla-cum-poti-accesa-bani-europeni/

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Calendar lansare sesiuni PNDR în 2017

În data de 15.03.2017 a avut loc prima întâlnire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferentă anului 2017, întâlnire prezidată de domnul secretar de stat Alexandru Potor la care au participat un număr de 32 membri, alături de reprezentanții Autorității de Management pentru PNDR, reprezentanții AFIR, reprezentanții APIA și ai Directoratului General pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și aprobate în unanimitate propunerile de modificare a criteriilor de selecție aferente submăsurilor pentru realizarea de investiții in exploatațiile agricole/pomicole, în procesarea/marketingul produselor agricole ori pomicole, pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol, pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol/pomicol, precum și calendarul…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.