Treceți la conținutul principal

Seminar pe tema fondurilor europene la Satu Mare. AFLĂ cum poţi accesa bani europeni

Seminarul care a avut ca temă absorţia fondurilor europene organizat azi la Casa Şvabilor de Organizaţia Judeţenă de Femei a PDL Satu Mare nu s-a bucurat de o prezenţă prea numeroasă, la manifestare participând circa 30 de sătmăreni,care au ocupat doar circa o treime din locurile disponibile. Printre participanţi s-a numărat preşedinta Organizaţiei Judeţene de Femei a PDL Satu Mare, Ileana Blidar, consilierul Centrului Judeţean pentru IMM-uri, Cristian Raţiu, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare, Cristian Sasu, preşedintele Organizaţiei Municipale de Femei a PDL Satu Mare, Laura Bota şi alţi participanţi. De remarcat că niciun membru marcant al acestui partid nu a fost prezent la lucrările acestui seminar. Cu această ocazie, cei prezenţi au putut afla detalii despre programele operaţionale prin care pot fi atrase fonduri structurale de dezvoltare.

Fondurile de la bugetul de stat, mai uşor de obţinut
La începutul seminarului, Ileana Blidar a precizat că ideea organizării acestui seminar a venit în urma deselor semnale venite atât din partea instituţiilor cât şi a oamenilor de afaceri sătmăreni referitoare la nivelul scăzut de absorţie al fondurilor europene de dezvoltare în judeţul Satu Mare.
Apoi, Cristian Raţiu a prezentat programele finanţate de la bugetul de stat din care două, în speţă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, sunt deja active, iar celelalte şase vor fi active în cursul acestui an. Înainte de a prezenta pe rând aceste programe, Cristian Raţiu a precizat că cele finaţate de la bugetul de stat sunt mai uşor de obţinut, iar documentaţia nu este atât de stufoasă ca şi pentru programele finanţate din fondurile Uniunii Europene.

Pentru ce puteţi atrage fonduri
Astfel, Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, are ca obiectiv facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă existente, dar şi reducerea arieratelor datorate statului de către sectorul IMM, prin acordarea unei linii de credit de maxim 125.000 lei, cu dobânda parţial subvenţionată de stat şi, după caz, garantată parţial (80%) de stat. De asemenea, prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se intenţioneză oferirea unui sprijin atât financiar cât şi fiscal tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care doresc să înceapă o afacere. În program pot participa solicitanţii care şi-au constituit deja o firmă de tip SRL-D (SRL-Debutant), formă de organizare specifică şi obligatorie acestui program, sau îşi constituie, la Oficiul Registrului Comerţului, o astfel de firmă. Procesul de înmatriculare al firmei este scutit de taxe, toate costurile de înfiinţare a firmei fiind suportate prin program.

Programe ce vor deveni active în acest an
Rând pe rând au fost prezentate şi programele care vor deveni active în cursul acestui an şi anume Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, Programul naţional multianual pe perioada 2005 – 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

Fonduri pentru dezvoltarea competenţelor TIC
A urmat apoi consilierul de proiecte Camelia Raţiu, care a prezentat programul ADAPTIC, un proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest program este destinat atât intreprinderilor mici şi mijlocii cât şi persoanelor angajate care doresc să îşi dezvolte competenţe specifice domeniului TIC, în vederea creşterii adaptabilităţii acestora în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii. Seminarul s-a încheiat cu discuţii libere în cadrul cărora au fost adresate diferite întrebări referitoare la posibilitatea accesării de fonduri europene de dezvoltare.

The original article may still be available at http://www.gazetanord-vest.ro/2012/03/03/seminar-pe-tema-fondurilor-europene-la-satu-mare-afla-cum-poti-accesa-bani-europeni/

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…