Treceți la conținutul principal

Se inventează un Cod de conduită pentru mânuitorii banilor europeni

EUROPA NE DĂ, DAR NU ŞTIM SĂ LUĂM Nu mai este o noutate că suntem deficitari la accesarea de fonduri europene (bani “moca”, de altfel) din neştiinţă, comoditate sau pur şi simplu indolenţă. O vorbă românescă spune că “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi în traistă”. Pentru că au fost urecheate de Comisia Europeană, autorităţile de la Bucureşti au inventat rapid un minister pentru fondurile europene, condus de Leonard Orban. Acum s-a decis că este nevoie de un „Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile“. Acest cod a făcut obiectul unei hotărâri de Guvern care, după ce se vor parcurge toţi paşii, va intra în vigoare. Documentul va face parte din Strategia Naţională Anticorupţie, care se află încă în lucru la Ministerul Justiţiei. Prevederile codului îi au în vedere, aşa cum reiese şi din titulatură, pe cei care au, prin natura muncii pe care o prestează, acces la banii europeni.

RĂSPUNDERI PENALE Faptul că înainte de aderare, unii dintre funcţionarii publici, demnitarii şi personalul contractual din instituţiile cu atribuţii legate de gestionarea, implementarea şi coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile au avut acces la „borcanul cu miere” din care s-au înfruptat şi şi-au rotunjit averile, a dus la inventarea acestui cod de conduită. În momentul în care codul va intra în vigoare, toţi cei menţionaţi mai sus vor avea obligaţia să completeze o declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să scrie că ştiu care sunt situaţiile de incompatibilitate şi conflicte de interese reglementate de legislaţia în vigoare. Persoanele care lucrează cu bani europeni trebuie să-şi ia angajamentul să nu presteze activităţi susceptibile să genereze conflicte de interese sau incompatibilităţi. Nerespectarea prevederilor legale va atrage după sine, în funcţie de caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală. Ministrul responsabil cu banii europeni, Leonard Orban, a declarat ca documentul „constituie noul instrument cu caracter de prevenţie care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu. Este un îndrumar, este un set de recomandări, însoţit de exemple practice de conduită susceptibile de a genera conflicte de interese, incompatibilităţi, menit să ajute atât personalul din sistem, cât şi beneficiarii“.

The original article may still be available at http://www.telegrafonline.ro/1326060000/articol/185251/se_inventeaza_un_cod_de_conduita_pentru_manuitorii_banilor_europeni.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/19/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiune dezvoltată (București-Ilfov)”.

În perioada 07.04.2017-10.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 10.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate cont…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…