Treceți la conținutul principal

Se inventează un Cod de conduită pentru mânuitorii banilor europeni

EUROPA NE DĂ, DAR NU ŞTIM SĂ LUĂM Nu mai este o noutate că suntem deficitari la accesarea de fonduri europene (bani “moca”, de altfel) din neştiinţă, comoditate sau pur şi simplu indolenţă. O vorbă românescă spune că “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi în traistă”. Pentru că au fost urecheate de Comisia Europeană, autorităţile de la Bucureşti au inventat rapid un minister pentru fondurile europene, condus de Leonard Orban. Acum s-a decis că este nevoie de un „Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile“. Acest cod a făcut obiectul unei hotărâri de Guvern care, după ce se vor parcurge toţi paşii, va intra în vigoare. Documentul va face parte din Strategia Naţională Anticorupţie, care se află încă în lucru la Ministerul Justiţiei. Prevederile codului îi au în vedere, aşa cum reiese şi din titulatură, pe cei care au, prin natura muncii pe care o prestează, acces la banii europeni.

RĂSPUNDERI PENALE Faptul că înainte de aderare, unii dintre funcţionarii publici, demnitarii şi personalul contractual din instituţiile cu atribuţii legate de gestionarea, implementarea şi coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile au avut acces la „borcanul cu miere” din care s-au înfruptat şi şi-au rotunjit averile, a dus la inventarea acestui cod de conduită. În momentul în care codul va intra în vigoare, toţi cei menţionaţi mai sus vor avea obligaţia să completeze o declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să scrie că ştiu care sunt situaţiile de incompatibilitate şi conflicte de interese reglementate de legislaţia în vigoare. Persoanele care lucrează cu bani europeni trebuie să-şi ia angajamentul să nu presteze activităţi susceptibile să genereze conflicte de interese sau incompatibilităţi. Nerespectarea prevederilor legale va atrage după sine, în funcţie de caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală. Ministrul responsabil cu banii europeni, Leonard Orban, a declarat ca documentul „constituie noul instrument cu caracter de prevenţie care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu. Este un îndrumar, este un set de recomandări, însoţit de exemple practice de conduită susceptibile de a genera conflicte de interese, incompatibilităţi, menit să ajute atât personalul din sistem, cât şi beneficiarii“.

The original article may still be available at http://www.telegrafonline.ro/1326060000/articol/185251/se_inventeaza_un_cod_de_conduita_pentru_manuitorii_banilor_europeni.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…