Treceți la conținutul principal

Se inventează un Cod de conduită pentru mânuitorii banilor europeni

EUROPA NE DĂ, DAR NU ŞTIM SĂ LUĂM Nu mai este o noutate că suntem deficitari la accesarea de fonduri europene (bani “moca”, de altfel) din neştiinţă, comoditate sau pur şi simplu indolenţă. O vorbă românescă spune că “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi în traistă”. Pentru că au fost urecheate de Comisia Europeană, autorităţile de la Bucureşti au inventat rapid un minister pentru fondurile europene, condus de Leonard Orban. Acum s-a decis că este nevoie de un „Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile“. Acest cod a făcut obiectul unei hotărâri de Guvern care, după ce se vor parcurge toţi paşii, va intra în vigoare. Documentul va face parte din Strategia Naţională Anticorupţie, care se află încă în lucru la Ministerul Justiţiei. Prevederile codului îi au în vedere, aşa cum reiese şi din titulatură, pe cei care au, prin natura muncii pe care o prestează, acces la banii europeni.

RĂSPUNDERI PENALE Faptul că înainte de aderare, unii dintre funcţionarii publici, demnitarii şi personalul contractual din instituţiile cu atribuţii legate de gestionarea, implementarea şi coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile au avut acces la „borcanul cu miere” din care s-au înfruptat şi şi-au rotunjit averile, a dus la inventarea acestui cod de conduită. În momentul în care codul va intra în vigoare, toţi cei menţionaţi mai sus vor avea obligaţia să completeze o declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să scrie că ştiu care sunt situaţiile de incompatibilitate şi conflicte de interese reglementate de legislaţia în vigoare. Persoanele care lucrează cu bani europeni trebuie să-şi ia angajamentul să nu presteze activităţi susceptibile să genereze conflicte de interese sau incompatibilităţi. Nerespectarea prevederilor legale va atrage după sine, în funcţie de caz, răspunderea disciplinară, civilă sau penală. Ministrul responsabil cu banii europeni, Leonard Orban, a declarat ca documentul „constituie noul instrument cu caracter de prevenţie care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu. Este un îndrumar, este un set de recomandări, însoţit de exemple practice de conduită susceptibile de a genera conflicte de interese, incompatibilităţi, menit să ajute atât personalul din sistem, cât şi beneficiarii“.

The original article may still be available at http://www.telegrafonline.ro/1326060000/articol/185251/se_inventeaza_un_cod_de_conduita_pentru_manuitorii_banilor_europeni.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU

Program Operational: Programul Operational Regional
Axa Prioritara: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Domeniul Major de Interventie: Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, soselelor de centura
Operatiunea indicativa: Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane
Titlul: PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
Numele beneficiarului: Primaria Municipiului Bacau din MUNICIPIUL BACAU, jud. BACAU

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…