Treceți la conținutul principal

Orban: Nu avem probleme in elaborarea de proiecte, ci in absorbtia banilor


Pentru ansamblul celor 7 programe operaţionale finanţate din instrumentele structurale, s-au depus 31.172 proiecte
Valoarea contribuţiei UE pentru aceste proiecte este de aproape două ori mai mare decât totalul fondurilor alocate României de UE în intervalul 2007-2013


Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat că România nu are mari probleme în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri comunitare, ci în absorbţia banilor.
"Până la 30 noiembrie 2011, pentru ansamblul celor 7 programe operaţionale finanţate din instrumentele structurale, s-au depus 31.172 proiecte. Valoarea contribuţiei UE pentru aceste proiecte este de aproape două ori mai mare decât totalul fondurilor alocate României de UE în intervalul 2007-2013 pentru politica de coeziune, care este de 19,6 miliarde de euro. Rata absorbţiei este însă foarte mică: 14,72%, în funcţie de plăţile către beneficiari, şi 3,72% în raport cu rambursările de la Comisia Europeană", a spus, pentru Curierul Naţional, Leonard Orban.

Este nevoie de o mai mare responsabilizare a beneficiarilor

Cauzele acestui nivel de absorbţie sunt legate de capacitatea administrativă insuficientă a structurilor responsabile de implementarea programelor operaţionale, precum şi de lipsa de experienţă a multor beneficiari în punerea în derularea corespunzătoare a proiectelor, a arătat Orban. Acesta consideră că este nevoie şi de o mai mare responsabilizare a beneficiarilor care înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor.

MAEur va acţiona prin constituirea de echipe de experţi care să ofere consultanţă

Întrebat dacă acest an este decisiv pentru ca România să demonstreze că este capabilă să utilizeze banii UE şi dacă MAEur va reuşi să majoreze gradul de absorbţie de la aproximativ 4% la 20%, aşa cum s-a angajat anul trecut (n.r. - la 6 miliarde de euro), Leonard Orban a spus că anul 2012 este foarte important în cheltuirea fondurilor europene, fapt pentru care ministerul are în vedere o serie de măsuri.
"Anul 2012 este foarte important în cheltuirea fondurilor europene şi, pentru evitarea unor dezangajări în 2013, este necesar să ajungem la o rată de absorbţie de cel puţin 20%. Pentru atingerea acestui obiectiv, MAEur are în vedere un ansamblu de măsuri. Astfel, se va urmări simplificarea procedurilor pentru a reduce atât durata de evaluare a proiectelor, cât şi pe aceea de efectuare a plăţilor către beneficiari. Concomitent, MAEur va acţiona pentru creşterea sprijinului direct acordat beneficiarilor prin îmbunătăţirea şi extinderea asistenţei oferite de autorităţile de management şi organismele intermediare prin facilităţi de tip help-desk, precum şi prin constituirea de echipe de experţi care să ofere consultanţă directă beneficiarilor pe probleme legate de implementarea proiectelor", a precizat, pentru Curierul Naţional, ministrul Afacerilor Europene.
Astfel, pentru a se evita pierderea de fonduri, MAEur a iniţiat un proces de realocare de fonduri în cadrul programelor, precum şi între programe. Guvernul a mandatat deja MAEur să înceapă negocierile cu Comisia Europeană pentru realocare între programe.
Orban subliniază că MAEur urmăreşte şi va urmări în permanenţă asigurarea unui nivel înalt de rigurozitate din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice efectuate pentru proiectele finanţate din fonduri europene: Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), Autorităţi de Management (AM).

Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese

Tot în vederea asigurării unui management financiar sănătos al fondurilor europene, MAEur a iniţiat elaborarea unui cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese în cazul personalului implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene. Acest ghid va fi aprobat de Guvern până la sfârşitul anului, iar aplicarea va fi monitorizată la nivelul MAEur.
Leonard Orban spune că absorbţia fondurilor europene este unul dintre obiectivele prioritare ale Guvernului, iar în ceea ce priveşte domeniile prioritare, acestea corespund programelor operaţionale, fapt pentru care trebuie urmărită cu o atenţie deosebită creşterea calităţii proiectelor realizate din fonduri UE, care trebuie să fie sustenabile şi să aibă efecte pozitive pe termen cât mai lung.
Unii beneficiari au o slabă capacitate de management a proiectelor şi o cunoaştere insuficientă a legislaţiei
De asemenea, întrebat dacă este nevoie de consultanţă pentru ca un proiect să aibă şansa să fie implementat, ministrul Afacerilor Europene este de părere că rezultatele practice arată că numeroşi beneficiari au o slabă capacitate de management a proiectelor şi o cunoaştere insuficientă a legislaţiei naţionale în domenii specifice (n.r. - achiziţii publice, programare şi execuţie financiar-bugetare, protecţia mediului), şi că, uneori, se constată chiar dezinteres în respectarea contractului de finanţare.
"Aceste aspecte constituie un blocaj major în absorbţia fondurilor şi, de aceea, Guvernul a aprobat măsuri de creştere a sprijinului direct acordat beneficiarilor în toate etapele, de la elaborare până la implementare. Astfel de contracte au fost încheiate în ultimele luni de către toate autorităţile de management ale programelor operaţionale", a conchis Leonard Orban.

The original article may still be available at http://www.curierulnational.ro/Economie/2012-01-10/Orban%3A+Nu+avem+probleme+in+elaborarea+de+proiecte%2C+ci+in+absorbtia+banilor

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, îmbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate în consultare publică din data de 31 martie 2017 până în 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzând propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se închid în 16 iunie 2017, ora 16:00.Proiectele care vor fi finanțate viz…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

POR: Instrucțiune cu privire la perioada de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un contract înainte de 1 ianuarie 2014

AM POR a publicat, în data de 4 aprilie 2017, Instrucțiunea AMPOR nr. 34 cu privire la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, în cadrul apelurilor de proiecte lansate și a celor care urmează a fi lansate.

Astfel, perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv între data [z/l/a] și data [z/l/a], aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În cazul unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/contract înainte de data de 1 ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului va începe la data de 1 ianuarie 2014.

Documente:
Instructiunea 34.pdf