Treceți la conținutul principal

Noi sesiuni de instruire pentru potentialii beneficiari de instrumente structurale pe tematica analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate

ACIS organizeaza la Bucuresti, in perioadele 16-19 ianuarie 2012 si 23-26 ianuarie 2012 sesiuni de instruire cu tema "Metode de analiza a proiectelor de investitii in contextul instrumentelor structurale (analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate, analiza multicriteriala)".


Sesiunile de instruire sunt organizate in cadrul proiectului "Dezvoltarea capacitatii pentru Analiza Cost- Beneficiu", scopul fiind de a fi instruiti 240 de potentiali beneficiari de instrumente structurale, in vederea imbunatatirii capacitatii teoretice si practice de analiza a proiectelor de investitii.

Sesiunea de instruire din 16-19 ianuarie 2012 se adreseaza potentialilor beneficiari de instrumente structurale in domeniile:

- investitii in domeniul infrastructurii de transport regional si local
- investitii in infrastructura sociala (sanatate, educatie, urbana, servicii sociale)
- investitii in dezvoltarea mediului de afaceri regional si local (dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale neutilizate, sprijinirea microintreprinderilor)
- investitii in domeniul turismului (restaurarea patrimoniului cultural - istoric, dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii turistice)

Structura cursului si temele abordate sunt detaliate aici.

Numarul de participanti este limitat la 15 locuri.

Data limita pana la care poate fi completat formularul de inscriere este 12.01.2011.

Sesiunea de instruire din 23-26 ianuarie 2012 se adreseaza potentialilor beneficiari de instrumente structurale in domeniile:

- investitii in sisteme de productie (dezvoltarea sistemului productiv si a intreprinderilor)
- investitii in cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
- investitii in tehnologia informatiei si comunicatiilor
- investitii in domeniul energetic


Numarul de participanti este limitat la 15 locuri.

Data limita pana la care poate fi completat formularul de inscriere este 19.01.2011.

Nota: In situatia in care nu se intruneste numarul de participanti, sesiunea programata in perioada 23-26 ianuarie nu va avea loc!

Informatii suplimentare

- Avand in vedere numarul limitat de locuri, admiterea la curs se va face conform principiului "primul venit, primul servit", dar nu mai mult de un participant din partea unei organizatii/ institutii. Persoanele admise vor fi anuntate la data de 30 noiembrie.

- ACIS isi rezerva dreptul de a nu accepta la curs participanti din cadrul unei organizatii/ institutii care nu reprezinta un potential beneficiar de instrumente structurale in domeniile mentionate in anunt. Atentie! Aceasta sesiune de instruire nu se adreseaza organizatiilor/ institutiilor care furnizeaza servicii de consultanta pentru accesarea fondurilor europene.

- Costurile aferente implementarii sesiunilor de instruire (cazare, transport si masa pentru participanti) sunt asigurate din bugetul proiectului.

- Pentru buna desfasurare a sesiunilor de instruire se recomanda fiecarui potential participant sa evite situatia de a fi insotit de alte persoane, cu exceptia situatiei in care acest lucru este necesar din cauza situatiei medicale a participantului. Persoanele care insotesc participantii a caror situatie medicala nu impune acest lucru, isi asuma riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt, iar costurile de cazare si masa aferente insotitorilor vor fi platite de catre acestia, separat.


Pentru alte detaliii: Cristina Macarie, 0751.299.913, cristina.macarie@aamconsulting.ro


The original article may still be available at http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10315

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…