Treceți la conținutul principal

În anul 2012, 15 sesiuni de depunere a proiectelor europene la Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a stabilit că în anul 2012 vor exista 15 sesiuni de depunere a proiectelor cu finanţare din fonduri europene, valoarea acestora depăşind 1,4 miliarde de euro. Iată care sunt şi celelalte obiective ale MADR pentru anul 2012: pe linia sprijinului financiar direct pentru susţinerea producţiei agricole: *în domeniul producţiei vegetale: se doreşte continuarea aplicării măsurilor de susţinere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, statuate prin formele de sprijin comunitare şi ajutoare de stat; eficientizarea funcţionării pieţei agricole, cu o prioritizare în sectorul legume-fructe, care să asigure un flux constant de marfă din producţia internă către consumatorul final; identificarea de noi scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul noii Politici Agricole Comune 2014 – 2020; implementarea de măsuri pentru comasarea terenurilor agricole şi stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale viabile, limitarea suprafeţelor care nu sunt lucrate; creşterea gradului de promovare a produselor agricole; susţinerea organizării şi eficientizarea activităţii structurilor asociative la nivel interprofesional pe filiera de produs şi a grupurilor de producători; implementarea măsurilor specifice de reglementare a sectoarelor cu potenţial de nişă pe piaţă (ex: orez, plante medicinale şi aromatice şi a produselor stupului, culturi energetice); *în domeniul producţiei zootehnice: se vizează continuarea susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale; eficientizarea activităţii zootehnice prin echilibrarea balanţei preţurilor pe segmentele filierei produsului lapte-carne; specializarea efectivului de taurine pentru producţia de carne, la nivelul potenţialului naţional, determinat de suprafaţa de bază furajeră; ameliorarea valorii genetice a efectivelor de animale; conservarea fondului genetic autohton, adaptat la condiţiile geoclimatice ale ţării noastre; creşterea şi îmbunătăţirea producţiei de carne pentru asigurarea consumului intern şi asigurarea disponibilului pentru export.
Pe linia implementării măsurilor de sprijin financiar, Ministerul Agriculturii şi-a propus plata integrală în luna ianuarie a sumelor regulare FEGA aferente SAPS 2011, pentru aproximativ 1.081 milioane fermieri; plata integrală în lunile ianuarie – februarie a sumelor aferente PNDC – SAPS 2011, pentru circa 5.9 milioane ha; scăderea de la 5 la 2 la sută a ratei de eroare pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor şi procedurilor UE; implementarea integrală a mecanismului de depunere electronică a cererilor pentru accesarea plăţilor directe; demararea programului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecinţe pozitive în sensul reducerii birocraţiei specifice, respectiv a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA; dezvoltarea instituţională a APIA cu aproximativ 50 de centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor; dezvoltarea suplimentară a reţelei de informare a fermierilor beneficiari, prin implementarea în toate locaţiile APIA a echipamentelor audio-video de informare, în baza contractului încheiat în 2011 cu Radiodifuziunea Română; reducerea costurilor de funcţionare a APIA prin preluare în patrimoniu de spaţii locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată şi notificărilor prin mesaj telefonic şi/sau e-mail, respectiv prin demararea unui proiect-pilot de internalizare pe zona APIA – USAMV Bucureşti a serviciilor de control prin teledetecţie, servicii IT.
În domeniul finanţării investiţiilor în agricultură, MADR mai intenţionează autorizarea la plată a cererilor în vederea realizării absorbţiei, valoarea estimată fiind de 1.400 milioane de euro; contractarea a 411 proiecte selectate în cursul lunii decembrie 2011 şi a celor 85 de grupuri locale de acţiune în vederea implementării planurilor de dezvoltare locală etc.

The original article may still be available at http://www.ziarulunirea.ro/in-anul-2012-15-sesiuni-de-depunere-a-proiectelor-europene-la-ministerul-agriculturii/

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Farmacie înfiinţată în satul Amara cu sprijinul EBC

Locuitorii satului Amara din comuna Balta Albă (jud. Buzău) îşi vor vedea un al doilea mare vis împlinit. După renovarea şi modernizarea dispensarului medical, prin programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost posibilă înfiinţarea unei farmacii. Astfel localnicii vor fi scutiţi de drumurile istovitoare până la Râmnicu Sărat şi cheltuielile aferente, uneori peste posibilităţile lor materiale.

O farmacie în localitatea lor natală rămăsese dorinţa cea mai mare a locuitorilor satului Amara, după reabilitarea şi dotarea la standarde europene a Dispensarului Medical, realizată în anul 2010 la iniţiativa managerului RECL Simona Necula. Tot prin eforturile sale susţinute şi cu mijloacele IT&C puse la dispoziţie prin programul EBC, această dorinţă va deveni realitate în scurt timp. Înfiinţarea farmaciei era absolut necesară, deoarece oamenii din comunitate, majoritatea în vârstă şi cu o stare de sănătate precară, s…

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

ADR Centru a învăţat cum să atragă eficient fonduri europene de la Landul Brandenburg

Împlinirea a 10 ani de parteneriat româno – german din Regiunea Centru a fost marcată printr-o conferinţă internaţională organizată joi, la Alba Iulia, de Agenţia de Dezvoltare Regională cu sprijinul Reprezentanţei Landului Brandenburg în Regiune şi cu sprijinul Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania. Conferinţa a fost organizată pentru a marca împlinirea a 10 ani de la semnarea primului contract dintre ADR Centru şi Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie din Germania, privind colaborarea în cadrul Proiectelor de Twinning, parteneriat instituţional între administraţii. În cadrul conferinţei nu am discutat doar despre activităţile derulate în comun în ultimul deceniu, ci mai ales despre viitoarele provocări şi oportunităţi de abordare ale acestora. Am beneficiat de know-how german pentru pregătirea implementării acestor programe şi acum vom demara colaborarea pentru întocmirea unor proiecte viabile, care să răspundă cerinţelor Strategiei Europa 2020″…