Treceți la conținutul principal

În anul 2012, 15 sesiuni de depunere a proiectelor europene la Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a stabilit că în anul 2012 vor exista 15 sesiuni de depunere a proiectelor cu finanţare din fonduri europene, valoarea acestora depăşind 1,4 miliarde de euro. Iată care sunt şi celelalte obiective ale MADR pentru anul 2012: pe linia sprijinului financiar direct pentru susţinerea producţiei agricole: *în domeniul producţiei vegetale: se doreşte continuarea aplicării măsurilor de susţinere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, statuate prin formele de sprijin comunitare şi ajutoare de stat; eficientizarea funcţionării pieţei agricole, cu o prioritizare în sectorul legume-fructe, care să asigure un flux constant de marfă din producţia internă către consumatorul final; identificarea de noi scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul noii Politici Agricole Comune 2014 – 2020; implementarea de măsuri pentru comasarea terenurilor agricole şi stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale viabile, limitarea suprafeţelor care nu sunt lucrate; creşterea gradului de promovare a produselor agricole; susţinerea organizării şi eficientizarea activităţii structurilor asociative la nivel interprofesional pe filiera de produs şi a grupurilor de producători; implementarea măsurilor specifice de reglementare a sectoarelor cu potenţial de nişă pe piaţă (ex: orez, plante medicinale şi aromatice şi a produselor stupului, culturi energetice); *în domeniul producţiei zootehnice: se vizează continuarea susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale; eficientizarea activităţii zootehnice prin echilibrarea balanţei preţurilor pe segmentele filierei produsului lapte-carne; specializarea efectivului de taurine pentru producţia de carne, la nivelul potenţialului naţional, determinat de suprafaţa de bază furajeră; ameliorarea valorii genetice a efectivelor de animale; conservarea fondului genetic autohton, adaptat la condiţiile geoclimatice ale ţării noastre; creşterea şi îmbunătăţirea producţiei de carne pentru asigurarea consumului intern şi asigurarea disponibilului pentru export.
Pe linia implementării măsurilor de sprijin financiar, Ministerul Agriculturii şi-a propus plata integrală în luna ianuarie a sumelor regulare FEGA aferente SAPS 2011, pentru aproximativ 1.081 milioane fermieri; plata integrală în lunile ianuarie – februarie a sumelor aferente PNDC – SAPS 2011, pentru circa 5.9 milioane ha; scăderea de la 5 la 2 la sută a ratei de eroare pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor şi procedurilor UE; implementarea integrală a mecanismului de depunere electronică a cererilor pentru accesarea plăţilor directe; demararea programului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecinţe pozitive în sensul reducerii birocraţiei specifice, respectiv a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA; dezvoltarea instituţională a APIA cu aproximativ 50 de centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor; dezvoltarea suplimentară a reţelei de informare a fermierilor beneficiari, prin implementarea în toate locaţiile APIA a echipamentelor audio-video de informare, în baza contractului încheiat în 2011 cu Radiodifuziunea Română; reducerea costurilor de funcţionare a APIA prin preluare în patrimoniu de spaţii locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată şi notificărilor prin mesaj telefonic şi/sau e-mail, respectiv prin demararea unui proiect-pilot de internalizare pe zona APIA – USAMV Bucureşti a serviciilor de control prin teledetecţie, servicii IT.
În domeniul finanţării investiţiilor în agricultură, MADR mai intenţionează autorizarea la plată a cererilor în vederea realizării absorbţiei, valoarea estimată fiind de 1.400 milioane de euro; contractarea a 411 proiecte selectate în cursul lunii decembrie 2011 şi a celor 85 de grupuri locale de acţiune în vederea implementării planurilor de dezvoltare locală etc.

The original article may still be available at http://www.ziarulunirea.ro/in-anul-2012-15-sesiuni-de-depunere-a-proiectelor-europene-la-ministerul-agriculturii/

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Reducerea costurilor de întreținere printr-un proiect de reabilitare termică

Finanțarea reabilitării termice a locuințelor prin POR 2014-2020

Al doilea proiect de finanțare prin POR 2014-2020 pentru municipiul Odorheiu Secuiesc și primul de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost semnat azi, 26.06.2017, la sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectul cu denumirea ”Reabilitare termică a blocurilor prin POR 2014-2020”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1 ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de aproape 639.000 lei, din care circa 300.000 lei sunt solicitați de către beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, spre finanțare nerambursabilă. Contractul de finanțare a fost semnat de către domnul Árpád Gálfi, primarul municipiului, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Apelul de finanțare a proiectelor de reabilitare termică din Regiunea Centru a fost deschis în 2016, în perioada mai-noiembrie. Deși au fost depuse de către autoritățile publice locale…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…