Treceți la conținutul principal

FNGCIMM – la 10 ani de existenţă

"În prezent, în actualele condiţii dictate de piaţa financiară, şi pentru a creşte sprijinul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, conducerea instituţiei a hotărât să-şi extindă sfera de colaborare cu finanţatorii, încheind convenţii de colaborare şi cu finanţatorii locali, de tip IFN (instituţii financiare nebancare)", ne-a precizat, într-o discuţie realizată, reprezentantul în teritoriu al FNGCIMM, Aurel Pau.

În luna decembrie 2011, s-au împlinit 10 ani de la înfiinţarea acestei instituţii, devenită un partener important pentru investitori, iar măsura respectivă este un argument, convingător, privind rolul asumat de Fond în strategia de dezvoltare economică durabilă. Preşedintele FNGCIMM, Aurel Şaramet, sublinia, rememorând traseul parcurs de Fond de la înfiinţare, câteva repere esenţiale: "La şase luni de la înfiinţare, am şi semnat prima convenţie, cu o bancă şi, prin anii 2004-2005, eram deja consolidaţi, ajunsesem la convenţii cu vreo 18 bănci şi portofoliul începea să crească. Dispuneam de credibilitate şi am fost recunoscuţi ca parteneri de drept cu Banca Naţională, reuşind să schimbăm, în favoarea noastră, normele de provizionat, în sensul că normele noastre erau provizionate nediscriminatoriu, ca şi alte garanţii materiale, care ne-au crescut şi credibilitatea şi au făcut băncile să fie mai permisive, prin utilizarea garanţiilor noastre.
Dacă, la începutul activităţii noastre am avut 1 milion euro garanţie, încheiem anul 2011 cu aproximativ 520 milioane euro garanţii acordate.
Vom păstra o dinamică cu trend pozitiv de creştere a garanţiilor, pentru că, cele mai multe, potrivit cu stadiul actual al economiei şi mai ales cu cel al IMM-urilor, se vor adresa, în continuare, creditelor pentru capital de lucru, sau pentru reînnoirea creditelor aflate în derulare.
Au crescut garanţiile, a crescut activitatea generală a Fondului, dar au crescut şi plăţile pe care le facem pentru IMM-uri şi care ne fac să fim ceva mai prudenţi.
Anul trecut, am plătit vreo 26-27 milioane euro, anul acesta estimăm că vom plăti 37 milioane euro şi, pentru anul 2012, apreciem că vom plăti 40-42 milioane euro".
În perioada de criză pe care o traversăm, după cum observa şi preşedintele FNGCIMM, "antreprenorul a devenit mai prudent, pentru că exista o abordare cam prea optimistă despre activitatea economică şi despre facilitatea de a obţine, în orice condiţii, credite.
Lucrurile s-au corectat în timp, dar rămâne, din păcate, un element îngrijorător - un anume antagonism între mediul de afaceri, în general, şi bănci, în special.
Afaceriştii acuză băncile, uneori fără argumente prea multe, că nu le acordă credite, apreciind că le merită, iar din partea băncilor este, de semenea, o reacţie de adversitate, legată de faptul că ai spus IMM, ai spus risc înalt, fără să existe statistici în măsură să demonstreze acest lucru".
În legătură cu rezultatele cu care se încheie programele pe anul 2011 - "Prima Casă 4" şi "Mihail Kogălniceanu", preşedintele FNGCIMM a arătat că "la ora actuală, avem credite acordate în valoare de aproximativ 460 milioane euro, pe programul «Prima Casă», cea ce înseamnă garanţii de peste 230 milioane euro, deci aproape 12.000 de contracte pe acest program. Cât despre celălalt program - «Mihail Kogălniceanu» - sunt aprobate deja în jur de 80 de garanţii şi sunt în bănci, în lucru, aproape 1.800 de garanţii, pentru că acest program prezintă un interes deosebit şi prin faptul că are dobânda subvenţionată".
Conform datelor oficiale, doar 14%-16% dintre IMM-uri sunt creditate, anual, de către bănci, în condiţiile în care, în Uniunea Europeană, ponderea respectivă este de aproximativ 70%.
Procentul de cereri de creditare respinse, în ţara noastră, este de 48%, în vreme ce, în UE, media pe acest segment este de numai 22,5%.
"Există neîncredere între finanţatori şi beneficiari", a subliniat preşedintele Fondului, adăugând că "prin instrumentele de care dispunem şi având în vedere credibilitatea pe care ne-am câştigat-o în timp, reuşim să fim un mediator, nu numai un diminuator de risc, pentru ambele părţi.
În ultima perioadă, Fondul este un depozitar al multor informaţii economice, care ne vor permite să fim furnizori de informaţii, de prelucrări statistice, care să confere sensul pentru cei care sunt interesaţi şi lucrează în acest mediu. FNGCIMM îşi va creşte credibilitatea, în plan european, fiindcă este membru al Asociaţiei Europene a Fondurilor de Garantare şi, de altfel, România, prin instituţia noastră, este coordonatoare, în cadrul Asociaţiei Europene a Fondurilor de Garantare, a absorbţiei fondurilor pentru scheme de garantare.
Suntem lideri de echipă în acest capitol.
În plus, vom fi, în 2012, organizatori ai întrunirii anuale a Fondurilor de Garantare din Europa şi din lume, unul dintre cele mai importante evenimente economice, consacrate activităţii IMM-urilor".
Mai trebuie spus că, la recenta Conferinţă Regională cu tema "Finanţarea IMM-urilor din mediul urban şi rural, în anul 2012", George Pană, director în cadrul FNGCIMM, a ţinut să precizeze, printre altele că "evoluţia economiei a determinat creşterea numărului de garanţii, de la un an, la altul. În primul an, am acordat 17 garanţii, în 2007, am ajuns la câteva sute, iar în 2011, am trecut de 9.300. Practic, până în prezent, am asigurat credite de 4 miliarde de euro pentru 22.000 de IMM-uri. Dintre acestea, 1.000 de firme au beneficiat de fonduri structurale.
Suntem alături însă şi de sectorul agricol, prin programele SAPARD, sau FEADR. Garanţiile acordate pentru sectorul agricol au o pondere de aproape 13% din totalul garanţiilor acordate".
Pentru date suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la tel. 0730/01.51.33 sibiu@fngcimm.ro.

The original article may still be available at http://www.tribuna.ro/stiri//actualitate/fngcimm-ndash-la-10-ani-de-existenta-73467.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…

DEZVOLTAREA SC AXA DENTAL CLINIC SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRU TEHNICA DENTARA

Axa 4 - Masura 3 - 22.10.2012 - 12 luni
Localitate : Barlad
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC AXA DENTAL CLINIC SRL
Stadiu proiect : Finalizat
I. Solicitantul :SC AXA DENTAL CLINIC SRL
II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, STR. REPUBLICII, NR 185, BARLAD, JUD. VASLUI
III. Numarul contractului: nr. 3472 /22.10.2012
IV. Valoarea contractului de finantare
Valoare totală a proiectului (RON) Valoare eligibilă (RON)
Total eligibil din care:
FEDR Buget naţional Contribuţie beneficiar (RON) 218.646,09 165.234,25 147.785,51 17.448,74 0,00 din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 165.234,25 lei(100,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 37.532EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :
-cresterea cifrei de afaceri cu minim 50% la sfarsitul primului an de operare;
-crearea a minim 2 noi locuri de munca.
VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :
Beneficiari directi:
-SC AXA DENTAL CLINIC SRL;
-persoane fizice si juridice a…