Treceți la conținutul principal

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5 milioane euro la plăţile prin POR aferente anului 2010

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5,1 milioane de euro în urma unor controale care au vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).


Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a efectuat, în anul 2011, misiuni de audit asupra fondurilor externe nerambursabile primite de la bugetul UE. Astfel, au fost auditate peste 900 proiecte finanţate din fondurile comunitare, în sfera auditului fiind cuprinse peste 200 de entităţi (publice şi private).

S-a constatat că, în perioada 2007-2010, fondurile nerambursabile alocate României de la bugetul Uniunii Europene au fost contractate în procent de 93,9%, iar plăţile efectuate către beneficiari din sumele alocate de către CE (prefinanţări şi rambursări) reprezintă 19,1% din totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei menţionate.

În ceea ce priveşte Programul Operaţional Regional (POR), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în urma auditului care a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul programului au fost constatate nereguli şi deficienţe cu impact financiar, îndeosebi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi a respectării condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Principalele cauze care au condus la aplicarea corecţiilor financiare sunt lipsa de transparenţă şi publicitate în cadrul procedurilor de achiziţie publică, reducerea nejustificată a termenelor de depunere a ofertelor, utilizarea unor criterii de calificare şi selecţie restrictive şi existenţa unor conflicte de interese.

"Impactul financiar al corecţiilor financiare aplicate în cadrul eşantioanelor verificate este de 5,1 milioane de euro", se arată în sinteza raportului public pe anul 2011 al Curţii de Conturi.

Astfel, s-a constatat că în cazul unui contract de achiziţie cu o valoare de 285.000 de lei (fără TVA), anexat la cererea de rambursare depusă de beneficiar şi acceptată la plată, nu au fost respectate prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, fiind aplicată o corecţie de 100%.

În cazul unui alt proiect au fost decontate cheltuieli neeligibile în sumă de 153.000 de lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate în baza unui act adiţional peste cota de 10% din valoarea contractului de lucrări, contrar prevederilor legale.

În ceea ce priveşte Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), conform datelor furnizate Curţii de Conturi, până la data de 31 decembrie 2010, din valoarea de 4,4 miliarde de euro alocată pentru măsurile acreditate la care au fost efectuate plăţi, a fost angajată suma totală de 2,69 miliarde de euro, iar plăţile au fost de 1,78 miliarde de euro, respectiv 66,1% din sumele angajate.

The original article may still be available at http://www.mediafax.ro/economic/curtea-de-conturi-a-constatat-nereguli-de-5-milioane-euro-la-platile-prin-por-aferente-anului-2010-9135604

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/19/4/4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiune dezvoltată (București-Ilfov)”.

În perioada 07.04.2017-10.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 10.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate cont…

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: Apel lansat pentru proiecte 2.1 A ITI Delta Dunarii, cu depunere incepand din 10 mai

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a lansat, în data de 10.04.2017, apelul de proiecte nr. POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoa…