Treceți la conținutul principal

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5 milioane euro la plăţile prin POR aferente anului 2010

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5,1 milioane de euro în urma unor controale care au vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).


Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a efectuat, în anul 2011, misiuni de audit asupra fondurilor externe nerambursabile primite de la bugetul UE. Astfel, au fost auditate peste 900 proiecte finanţate din fondurile comunitare, în sfera auditului fiind cuprinse peste 200 de entităţi (publice şi private).

S-a constatat că, în perioada 2007-2010, fondurile nerambursabile alocate României de la bugetul Uniunii Europene au fost contractate în procent de 93,9%, iar plăţile efectuate către beneficiari din sumele alocate de către CE (prefinanţări şi rambursări) reprezintă 19,1% din totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei menţionate.

În ceea ce priveşte Programul Operaţional Regional (POR), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în urma auditului care a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul programului au fost constatate nereguli şi deficienţe cu impact financiar, îndeosebi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi a respectării condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Principalele cauze care au condus la aplicarea corecţiilor financiare sunt lipsa de transparenţă şi publicitate în cadrul procedurilor de achiziţie publică, reducerea nejustificată a termenelor de depunere a ofertelor, utilizarea unor criterii de calificare şi selecţie restrictive şi existenţa unor conflicte de interese.

"Impactul financiar al corecţiilor financiare aplicate în cadrul eşantioanelor verificate este de 5,1 milioane de euro", se arată în sinteza raportului public pe anul 2011 al Curţii de Conturi.

Astfel, s-a constatat că în cazul unui contract de achiziţie cu o valoare de 285.000 de lei (fără TVA), anexat la cererea de rambursare depusă de beneficiar şi acceptată la plată, nu au fost respectate prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, fiind aplicată o corecţie de 100%.

În cazul unui alt proiect au fost decontate cheltuieli neeligibile în sumă de 153.000 de lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate în baza unui act adiţional peste cota de 10% din valoarea contractului de lucrări, contrar prevederilor legale.

În ceea ce priveşte Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), conform datelor furnizate Curţii de Conturi, până la data de 31 decembrie 2010, din valoarea de 4,4 miliarde de euro alocată pentru măsurile acreditate la care au fost efectuate plăţi, a fost angajată suma totală de 2,69 miliarde de euro, iar plăţile au fost de 1,78 miliarde de euro, respectiv 66,1% din sumele angajate.

The original article may still be available at http://www.mediafax.ro/economic/curtea-de-conturi-a-constatat-nereguli-de-5-milioane-euro-la-platile-prin-por-aferente-anului-2010-9135604

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

A fost modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 şi Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6

În 05.04.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional şi Ordinul 2656/05.04.2017 pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice  pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU

Program Operational: Programul Operational Regional
Axa Prioritara: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Domeniul Major de Interventie: Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, soselelor de centura
Operatiunea indicativa: Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane
Titlul: PASAJ RUTIER SUBTERAN OITUZ - STEFAN GUSE, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
Numele beneficiarului: Primaria Municipiului Bacau din MUNICIPIUL BACAU, jud. BACAU

2,66 miliarde euro disponibili pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă

Fermierii din Regiunea Centru pot accesa angajamentele aplicabile măsurilor de mediu şi climă în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 miliarde euro (Măsura 10 – 1,071 miliarde euro, Măsura 11 – 236,42 milioane euro, Măsura 13 – 1,355 miliarde euro).

Cu scopul asigurării tuturor informațiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenți care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor. Printre acestea găsiți pliante informative privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017, completarea electronică a cererii unice de plată, normele de eco-condiţionalitate aplicabile, dar lista zonelor eligibile, hărți și alte materiale informative.

Pentru a aduce aces…