Treceți la conținutul principal

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5 milioane euro la plăţile prin POR aferente anului 2010

Curtea de Conturi a constatat nereguli de 5,1 milioane de euro în urma unor controale care au vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).


Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a efectuat, în anul 2011, misiuni de audit asupra fondurilor externe nerambursabile primite de la bugetul UE. Astfel, au fost auditate peste 900 proiecte finanţate din fondurile comunitare, în sfera auditului fiind cuprinse peste 200 de entităţi (publice şi private).

S-a constatat că, în perioada 2007-2010, fondurile nerambursabile alocate României de la bugetul Uniunii Europene au fost contractate în procent de 93,9%, iar plăţile efectuate către beneficiari din sumele alocate de către CE (prefinanţări şi rambursări) reprezintă 19,1% din totalul alocărilor bugetare comunitare aferente perioadei menţionate.

În ceea ce priveşte Programul Operaţional Regional (POR), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în urma auditului care a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2010 aferente proiectelor finanţate în cadrul programului au fost constatate nereguli şi deficienţe cu impact financiar, îndeosebi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi a respectării condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Principalele cauze care au condus la aplicarea corecţiilor financiare sunt lipsa de transparenţă şi publicitate în cadrul procedurilor de achiziţie publică, reducerea nejustificată a termenelor de depunere a ofertelor, utilizarea unor criterii de calificare şi selecţie restrictive şi existenţa unor conflicte de interese.

"Impactul financiar al corecţiilor financiare aplicate în cadrul eşantioanelor verificate este de 5,1 milioane de euro", se arată în sinteza raportului public pe anul 2011 al Curţii de Conturi.

Astfel, s-a constatat că în cazul unui contract de achiziţie cu o valoare de 285.000 de lei (fără TVA), anexat la cererea de rambursare depusă de beneficiar şi acceptată la plată, nu au fost respectate prevederile legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, fiind aplicată o corecţie de 100%.

În cazul unui alt proiect au fost decontate cheltuieli neeligibile în sumă de 153.000 de lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate în baza unui act adiţional peste cota de 10% din valoarea contractului de lucrări, contrar prevederilor legale.

În ceea ce priveşte Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), conform datelor furnizate Curţii de Conturi, până la data de 31 decembrie 2010, din valoarea de 4,4 miliarde de euro alocată pentru măsurile acreditate la care au fost efectuate plăţi, a fost angajată suma totală de 2,69 miliarde de euro, iar plăţile au fost de 1,78 miliarde de euro, respectiv 66,1% din sumele angajate.

The original article may still be available at http://www.mediafax.ro/economic/curtea-de-conturi-a-constatat-nereguli-de-5-milioane-euro-la-platile-prin-por-aferente-anului-2010-9135604

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Anunț important pentru GAL-uri! A fost publicat Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01

Anunț important pentru GAL-uri! Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, versiunea 01, a fost publicat pe pagina oficială de internet a AFIR.

Acesta se află în cadrul secţiunii „Investiții PNDR”, subsecţiunea „LEADER- SM 19.2”.
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala

A fost publicat Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6

Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară 6, a fost publicat pe site-ul AFIR, la adresa: https://portal.afir.info/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie

POR: A fost prelungită perioada de depunere și pe apelurile de proiecte pentru infrastructura de transport (6.1) și eficiență energetică - clădiri publice (3.1A)

MDRAPFE a prelungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR 2016/6/6.1/2 și POR 2016/6/6.1/2 BI aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene”.

De asemenea, MDRAPFE a prelungit până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI aferente OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Asemeni și celorlalte prelungiri de apeluri de proiecte anunțate săptămâna trecută, modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea î…