miercuri, 2 noiembrie 2016

AM POR a publicat spre consultare Ghidurile aferente priorităților 5.1. (patrimoniu natural și cultural) și 5.2. (revitalizarea orașelor) pentru zona ITI Delta Dunării!

AM POR a publicat pe 1 noiembrie 2016, spre consultare publică, Ghidurile Solicitantului pentru:
 • Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (Descarcă Ghidul),
 • Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (Descarcă Ghidul).
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 30 noiembrie 2016.

Documente
GHID 5.1 ITI 01 nov 2016 CP.rar
GHID 5.2 ITI 01 nov 2016 CP.rar
Mai mult »

A fost publicată prima instrucțiune adresată beneficiarilor POIM!

Autoritatea de Management POIM, prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare, a emis Instrucțiunea nr. 1/26.10.2016 care vine în sprijinul beneficiarilor POIM.

Instrucțiunea se referă la facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului
Documente
POIM_-_Instructiunea_1_din_26.10.2016.pdf
Mai mult »

vineri, 28 octombrie 2016

POR: Modalitatea de depunere a documentației tehnico-economice pentru solicitanții care depun/redepun proiecte

Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și Ghidurile specifice pentru prioritățile de investiții 3.1 A, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1 au fost modificate în luna octombrie 2016, aceste documente devenind repere în completarea, depunerea și evaluarea tuturor cererilor de finanțare depuse după această dată.

ADR Nord Est a transmis printr-un comunicat că documentația tehnico-economică se depune doar în format electronic, PDF, scanată. În privința modalității de depunere a planșelor, sunt permise trei variante:
1. Planșele, conținând cartuș semnat conform prevederilor legale, asumate prin semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite și mențiunea “conform cu originalul”, scanate.
2. Planșele în formatul în care au fost elaborate, dar convertite în PDF și însoțite de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal/persoanei împuternicite și viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora cu formatul original (semnată, depusă în original)
3. Documentația tehnico-economică se poate depune inclusiv în format electronic, scanată, pdf, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia. În această situație, planșele incluse în documentație trebuie să conțină obligatoriu cartuș semnat conform prevederilor legale.

În plus, indiferent de forma de prezentare a acestor documente, ele trebuie numerotate și, fie ștampilate, fie să poarte mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare” pe fiecare pagină în parte (Conform secțiunii 7.6 din Ghidul general)
“Dosarul original al cererii de finanțare, în cazul în care nu se utilizează aplicația MySMIS, se îndosariază, paginează și opisează, cu toate paginile numerotate în ordine crescătoare, în partea de jos a fiecărui document. Numerotarea în ordine crescătoare cuprinde toate paginile din dosarul complet, inclusiv opisul, cererea de finanțare și documentele anexate. (inclusiv documentația tehnico-economică scanată pe CD).

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanțare, inclusiv anexele acesteia, va fi ștampilată cu ștampila instituției pe fiecare pagină în parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie ștampilarea cererii de finanțare pe fiecare pagină, ci mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare”.

Sursa: ADR Nord-Est
Mai mult »

POC: Au fost publicate rezultatele preliminare – etapa II pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare a publicat rezultatele preliminare a evaluării pentru competiția POC A1 – A1.1.1 – C – 2015 – tip proiect: „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” - etapa II de evaluare.

Fisele de evaluare in panel  rezultate în urma procesului de evaluare vor fi transmise reprezentantului legal/directorului de proiect  al solicitantului, la numărul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.
Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite.

Perioada de înregistrare a contestaţiilor este 27.10.2016 – 02.11.2016 între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021 318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

Conform comunicatului ANCSI, contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură identificate ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate.

Sursa: ANCSI
Mai mult »

AM POPAM intenționează să lanseze 6 apeluri de proiecte în luna noiembrie

Conform unui comunicat oficial, în luna noiembrie, Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020 intenționează să deschidă apelurile de primire proiecte pentru fiecare dintre următoarele măsuri:
 • Măsura I.6. - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit;
 • Măsura I.23. - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine;
 • Măsura II.2. - Investiții productive în acvacultură;
 • Măsura II.3. - Investiții productive în acvacultură – eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei;
 • Măsura II.4. - Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă;
 • Măsura IV.4. - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură.
Sursa: AM POPAM
Mai mult »

marți, 25 octombrie 2016

MADR a publicat în consultare schema de ajutor de minimis în agricultură în sectorul de irigații

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat un proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis în agricultură, în sectorul de irigații”. Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul instituției (21 octombrie 2016). Persoana de contact: dl. Daniel Velicu, e-mail imbunatatiri@madr.ro si dl. Niculae Dinu, e-mail niculae.dinu@madr.ro.
Documente
HG-NF-minimis-irigatii.pdf
Mai mult »

marți, 11 octombrie 2016

Surse de finanțare pentru luna octombrie 2016!

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:

Documente
CSF_Universitati_Octombrie_2016.pdf
CSF_ONG_Octombrie_2016.pdf
CSF_APL_Octombrie_2016.pdf
CSF_SC_Octombrie_2016.pdf
CSF_Octombrie_2016.pdf
Mai mult »

vineri, 9 septembrie 2016

PNDR: Fondurile disponibile în 2016 pentru submăsura 4.1 - investiții în dezvoltarea fermelor zootehnice au fost epuizate

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta sector zootehnic, aferentă sesiunii anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite de Agenție.

De la deschiderea sesiunii în data de 28 aprilie 2016, au fost depuse pentru finanţare prin această submăsura 100 de proiecte de investiții, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 97 milioane de euro.

Comunicatul oficial precizează că AFIR a primit solicitări de finanțare în limita plafonului de depunere a proiectelor (96.000.000 de euro), respectiv 120% faţă de suma alocată pe sesiune.

După încheierea evaluării de către experții AFIR, proiectele vor fi selectate în funcție de punctajul obținut la criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecția proiectelor se va realiza în limita alocării disponibile în 2016 pentru sM 4.1, componenta sector zootehnic, care este de 80.000.000 euro.

Sursa: AFIR
Mai mult »

joi, 8 septembrie 2016

MFE ia măsuri pentru uşurarea depunerii aplicaţiilor în MySMIS

În urma numeroaselor sesizări primite privind modalitatea greoaie de încărcare a proiectelor în modulul Cerere de Finanțare din MySmis, MFE a decis astăzi:
 • Să permită completarea secțiunii de resurse umane prin uploadarea unui CV în format PDF.
 • Să permită încărcarea unei singure fișe de post pentru poziții similare în secțiunea de Resurse Umane.
 • Să permită completarea bugetului într-un format offline și uploadarea ulterioară în sistem. Soluția tehnică exactă în acest caz va fi comunicată în cursul zilei de mâine.
Comunicatul oficial precizează astăzi au fost operate împreună cu STS modificări în sistem pentru a permite aceste îmbunătățiri, motiv pentru care sistemul a fost inoperabil o oră în jurul prânzului.

De asemenea, reprezentanţii MFE au menţionat că „Lucrăm pentru a găsi și alte soluții de fluidizare (de exemplu: salvarea automată a progresului în completarea proiectului) și sperăm să putem informa despre rezultate în cel mai scurt timp”.

Ministrul Cristian Ghinea a afirmat că: ”Am spus la preluarea mandatului și am repetat că nu sunt mulțumit de modul în care a fost gândit acest modul, realizat fără a se lua în considerare nevoile beneficiarilor. Dată fiind întârzierea generală în dezvoltarea MySmis (despre care am informat în raportul de activitate), resursele de reparare a modulului au fost limitate. Îmi cer din nou scuze beneficiarilor pentru probleme și sper că simplificarea părții de resurse umane și de buget să elimine blocajele principale. Vă asigur că nu vor fi cazuri de proiecte configurate și nedepuse”.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Mai mult »

Un nou proiect POIM 2014-2020: dotarea IGSU pentru salvarea vieților

AM POIM a semnat, în data de 2 septembrie 2016, Contractul de finanțare pentru proiectul „Răspunsul eficient salvează vieţi II”, cu un buget total de 110.365.920,90 lei, implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Acest nou proiect are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii de salvare de vieţi omeneşti şi creșterea gradului de protecţie a cetăţenilor, prin eficientizarea vitezei de răspuns a ISU în caz de dezastru.

“Mă bucur că, împreună cu colegii din AM, am reușit să demarăm și un proiect nou, pe lângă cele 82 de proiecte fazate în valoare de 3,5 miliarde euro. Felicit IGSU pentru profesionalism. Așteptăm și alte proiecte pentru ghidurile pe care le-am lansat (13 miliarde euro)”, a declarat Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.

“Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență m-am străduit, cu sprijinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne și al Guvernului, să găsesc soluții pentru dotarea cu tehnică modernă de intervenție. În ultimul an, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trecut printr-unul dintre cele mai ample programe de dotare din ultimii ani. Peste 31 milioane de euro din fonduri europene au fost cheltuiți în 2015 pentru achiziția de echipamente de comunicații și pentru inundații. În 2016, acest proces de dotare va continua. Sunt bucuros că IGSU este prima instituție publică din România care semnează contractul de finanțare în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare, din exercițiul financiar 2014–2020”, a spus dr. Raed ARAFAT, şefului Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat MAI.

Impactul proiectului vizează reducerea timpului mediu de răspuns în caz de dezastre, prin achiziționarea de autospeciale şi ambarcaţiuni de salvare noi şi moderne care se pot deplasa mai rapid la locul intervenției, motopompe, autocamioane şi autospeciale de transport etc. care asigură capacitatea de intervenție optimă.

***

Proiectul „Răspunsul eficient salvează vieţi II” este finanţat din POIM, Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectiv Specific 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.


POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, distribuită pe 8 axe prioritare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Mai mult »

Absorbție de 98,41% pe POSCCE!

POSCCE a atins pragul de 98,41% absorbție prin transmiterea de către Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) la Comisia Europeană a declarației de plată nr. 35/04.08.2016. Astfel, Autoritatea de Management a intrat în procesul de recuperare a prefinanțării, adică plățile intermediare plus pre-finanțarea au depășit 95% din alocarea programului.

La acest moment, Comisia Europeană va plăti doar 178.916.886,84 din totalul de 265.534.606,62 Euro (aferent declarației mai sus menționate), plățile către România oprindu-se la un prag de 95% grad de absorbție, conform regulamentului CE 1083 din 2006.

Diferența de 86.617.719,78 Euro stinge o parte din prefinanțarea acordată inițial programului, în valoare de 229.879.989,81 Euro. La acest moment, din prefinanțarea inițială au mai rămas 143.262.270 Euro, sumă care va fi acoperita odată cu următoarea declarație de cheltuieli, pe care o MFE a transmis-o pe 1 septembrie, la ACP.

După acoperirea prefinanțării, declarația de cheltuieli va constitui și un fond de rezervă pentru închiderea programului, fond care va fi recalculat ca urmare a finalizării procesului de închidere, Comisia urmând să plătească soldul final.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Vizualizări: 159
Mai mult »

Cifrele PNDR 2014-2020: 17.339 de proiecte depuse până în prezent, 4.338 de proiecte selectate și 3.448 de contracte semnate

AFIR a primit, prin intermediul submăsurilor de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020, 17.339 de proiecte de finanțare de la lansarea Programului în martie 2015 și până în prezent. Valoarea totală nerambursabilă a Cererilor de Finanțare depuse este de aproximativ 2,72 miliarde de euro.

Dintre aceste proiecte, 4.338 de Cereri de Finanțare au fost deja selectate în vederea acordării finanțării către solicitanți. Valoarea proiectelor selectate până acum este de aproximativ 883,3 milioane de euro. AFIR a semnat 3.448 de Contracte de Finanțare cu beneficiarii submăsurilor de finanțare. Valoarea contractelor semnate este de 309,7 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate până în acest moment este de peste 322 milioane de euro.

Cele mai multe Cereri de Finanțare, 6.949, au fost depuse pe submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, prin care fiecare proiect poate beneficia de maximum 50.000 de euro. Valoarea totală nerambursabilă pentru toate proiectele depuse până acum prin această submăsură este de 287,9 milioane de euro. Dintre acestea, 1.870 de proiecte au fost selectate, valoarea lor fiind de 78,6 milioane de euro. AFIR a semnat 1.847 de contracte de finanțare cu beneficiarii acestui tip de sprijin. Valoarea contractelor încheiate se ridică la 77,6 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate către beneficiarii sM 6.1 este de peste 58 milioane de euro până în prezent.

Un interes deosebit s-a înregistrat și pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” pentru care AFIR a primit 1.362 de Cereri de Finanțare depuse on-line. Valoarea totală nerambursabilă a tuturor proiectelor depuse pentru sM 4.1 se ridică la 540,8 milioane de euro. Dintre acestea, 404 proiecte au fost selectate, în valoare de 149,2 milioane de euro. Pentru această submăsură au fost contractate 361 de cereri de finanțare în valoare de 115,6 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate este de aproximativ 30,7 milioane de euro.

Proiectele primite pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt 108 la număr, având valoarea totală nerambursabilă de 85,2 milioane de euro. Din totalul proiectelor depuse, 45 au fost selectate, valoarea lor fiind de 46,4 milioane de euro. Contractate semnate sunt în număr de 28, în valoare de peste 24 milioane de euro. Etapa de contractare este în desfășurare.

Pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” s-au depus 108 de Cereri de Finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 48,5 milioane de euro, dintre acestea 15 proiecte au fost deja selectate, iar pentru 10 proiecte s-au semnat deja contracte de finanțare. Prin submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” s-au depus 9 proiecte cu valoarea de aproximativ 2,66 milioane de euro.

Investițiile în fermele mici au continuat sub o formă mult mai extinsă și în actuala perioadă de programare, pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” fiind depuse la sediile Oficiilor Județene ale AFIR 2.335 de Cereri de Finanțare în valoare totală nerambursabilă de circa 35 milioane de euro. AFIR a selectat deja 548 de Cereri de Finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 8,22 milioane de euro. Au fost semnate 529 contracte de finanțare cu o valoare de 7,94 milioane de euro. În cadrul acestei submăsuri s-au efectuat plăți de 5,9 milioane de euro.

O altă submăsură de succes din PNDR 2020, din punct de vedere al numărului mare de proiecte depuse, este submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Numărul Cererilor de Finanțare depuse este de 3.391, însumând 205,8 milioane de euro. Dintre acestea, 362 sunt deja selectate în valoare de 21,8 milioane de euro, iar 307 proiecte sunt contractate până la acest moment. Valoarea totală nerambursabilă a contractelor încheiate este de 18,6 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate este de 12,4 milioane de euro.

Prin intermediul submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” au fost depuse on-line, până la acest moment, 1.216 de proiecte de investiții cu o valoare totală nerambursabilă de 200,6 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor prin sM 6.4 este activă, deci încă se depun proiecte. Din totalul proiectelor depuse, 216 proiecte au fost selectate, valoarea lor fiind de 32,6 milioane de euro. Contractele semnate prin această submăsură sunt 147 la număr și au o valoare de 20,5 milioane de euro.

Referitor la proiectele ce vizează infrastructura agricolă și de irigații, pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice” au fost depuse 146 de Cereri de Finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 145,2 milioane de euro, dintre care 79 de proiecte sunt deja selectate.

Pentru proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii de bază din mediul rural, respectiv submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”Agenția a primit on-line 1.029 proiecte. Valoarea totală nerambursabilă a acestora depășește 1 miliard de euro. Până în prezent au fost selectate 415 proiecte, în valoare totală nerambursabilă de 396,1 milioane de euro.

În cadrul submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” AFIR a primit 428 cereri de finanțare cu o valoare totală nerambursabilă de 149,6 milioane de euro, dintre care 204 cereri de finanțare au fost selectate, valoarea lor fiind de 64,5 milioane de euro.

În 2016 s-a deschis sesiunea de primire a proiectelor si pentru submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”, submăsura pentru care s-au depus 53 de proiecte de finanțare în valoarea totală nerambursabilă de aproximativ 5 milioane de euro.

Prin intermediul submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” au fost primite 180 de Cereri de Finanțare conforme în valoare totală de 2,44 milioane de euro. Din cele 175 de proiecte selectate, 166 au fost contractate. Valoarea contractelor încheiate este de aproximativ 2,3 milioane de euro.

Sursa: AFIR
Mai mult »

A fost publicată lista solicitanților din cadrul programului START 2016!

Direcţia de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a publicat lista solicitanților înscriși în cadrul „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2016”, în ordinea numărului RUE.

Documente
lista-aplicanti-start-2016.pdf
Mai mult »

miercuri, 7 septembrie 2016

POCA: O nouă versiune a Ghidului Beneficiarului!

AM POCA a publicat versiunea august 2016 pentru Ghidul Beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă.
Documente
POCA-Ghidul-Beneficiarului.compressed.pdf
Anexe.rar
Mai mult »

Corina Crețu: 1,9 miliarde de euro din perioada 2014-2020 vor acoperi cofinanțarea proiectelor fazate de România

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu l-a primit luni, 5 septembrie 2016, la Bruxelles, pe ministrul Transporturilor din România, Petru Sorin Buşe. Cei doi au discutat cu prioritate despre stadiul absorbţiei fondurilor UE în sectorul transporturilor din România.

În cadrul întâlnirii, înaltul oficial european a transmis preocuparea Comisiei Europene cu privire la utilizarea fondurilor europene în infrastructura de transport din România. Corina Creţu a apreciat progresele făcute de România în ultima perioadă, rata de absorbţie pentru Programul Operaţional Transport în exercițiul bugetar 2007-2013 depăşeşte în prezent 81%, incusiv cu avansurile acordate inițial.

,,Din păcate, în pofida acestor progrese, aproape jumătate din cele peste 30 de proiecte majore de infrastructură adoptate în perioada 2007-2013 nu vor fi terminate la timp. Cu sprijinul experţilor din cadrul Grupului de lucru pentru o mai bunǎ implementare, pe care l-am inițiat la începutul mandatului meu, s-a reuşit eșalonarea acestor proiecte. Astfel, fonduri europene de 1,9 miliarde de euro din perioada 2014–2020 vor acoperi cofinanțarea proiectelor fazate. În plus, am aprobat proiecte retrospective pentru a crește absorbția fondurilor europene în România. Astfel, Comisia Europeană a preluat plata creditelor pe care România le avea de plătit către Banca Europeană de Investiții, degrevând bugetul național de o sumă de peste 1 miliard de euro”, a declarat Corina Crețu.

Pentru o utilizare mai eficientă a alocărilor financiare din perioada 2014-2020, comisarul european a reamintit că este necesară adoptarea Master Planului General de Transport:

,,Încurajez încă o dată autorităţile române să adopte cât mai curând posibil Master Planul General de Transport. Acesta stă la baza strategiei privind investiţiile în domeniul transportului rutier, feroviar, aerian și naval din urmǎtorii ani și este un document absolut necesar pentru ca România să poată implementa proiectele cu finanţare europeană în acest domeniu. Totodată, Master Planul este şi principala condiţionalitate ex-ante în sectorul de transport, pe care România s-a angajat să o îndeplinească. Ministrul Petru Sorin Bușe m-a asigurat că Master Planul va fi adoptat până la sfârșitul lunii septembrie."

În ceea ce privește portofoliul de proiecte, comisarul european pentru politică regională şi ministrul român al Transporturilor au agreat asupra necesitații de a accelera pregătirea acestora și de a avea studii de fezabilitate de calitate.

"Mai ales în cazul autostrăzii Sibiu–Pitești, dar și a altor proiecte de căi ferate și autostrăzi, lucrările ar trebui să înceapă cât mai curând, astfel încât acestea să poată să fie implementate efectiv în a doua parte a actualei perioade de programare", a transmis înaltul oficial european părții române.

Comisarul european pentru politică regională a salutat inițiativa ministrului Transporturilor din România de a crea o noua agenție de investiții în infrastructura rutieră, exprimându-și speranța că aceasta își va desfășura activitatea respectând cele mai avansate standarde internaționale. Totodată, comisarul Corina Crețu l-a încurajat pe ministrul Petru Sorin Bușe acceleze implementarea proiectului Liniei 6 de metrou, care va constitui o legătură importantă a capitalei României cu aeroportul internațional Otopeni.

Context
România are alocate aproximativ 9,4 miliarde de euro pentru Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, atât prin Fondul european de dezvoltare regională, cât și prin Fondul de coeziune. Mai mult de jumătate din finanțarea totală (inclusiv cofinanțarea națională) pentru POIM — 6,8 miliarde de euro — sunt prevăzute pentru infrastructura de transport, 37% pentru dezvoltarea sectorului de mediu, iar 5% pentru sectorul energetic.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene
Mai mult »

POR: Ghidul Solicitantului pentru sprijinirea eficienței energetice - ITI Delta Dunării în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea A–„Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 5 octombrie 2016.

Documente
31A_ITI_6 septembrie.rar
Mai mult »

AM POPAM a publicat trei noi ghiduri ale solicitantului în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a publicat trei ghiduri în consultare publică:
 • Măsura I.2 – Servicii de consiliere
 • Măsura II.5.a. - crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură;
 • Măsura II.5.b. – achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme.
Data limită pentru transmiterea observațiilor este 16.09.2016, pe adresa de email ssc.ampop@madr.ro.
De asemenea, AM POPAM a anunțat o întâlnire de lucru programată în data de 16.09.2016, la sediul MADR. Cei interesați să participe trebuie să transmită o solicitare în acest sens pe adresa de email ssc.ampop@madr.ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021-307.98.02, interior 573.

Documente
I.2.rar
II5a.rar
II5b.rar
Mai mult »

PNDR: S-a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor de formare profesională a fermierilor!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că sesiunea de depunere a proiectelor aferente Apelului de proiecte nr. 1/2016 Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă în cadrul măsurii 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe se prelungește până la data de 03.10.2016, ora 16.00.

Sursa: MADR
Mai mult »

marți, 6 septembrie 2016

PNDR: Fondurile disponibile în 2016 pentru submăsura 6.4 – activități neagricole au fost epuizate!

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura 6.4, aferentă sesiunii anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite de Agenție.

De la deschiderea sesiunii în data de 28 iulie 2016, au fost depuse pentru finanţare prin această submăsura 1.241 de proiecte de investiții, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 213 milioane de euro.

După încheierea evaluării de către experții AFIR, proiectele vor fi selectate în funcție de punctajul obținut la criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecția proiectelor se va realiza în limita alocării disponibile în 2016 pentru sM 6.4, care este de 85.000.000 euro.

Sursa: AFIR
Mai mult »

Au fost publicate rezultatele preliminare în cadrul Programului CultIN 2016!

Ministerul Culturii a publicat rezultatele evaluării ofertelor culturale depuse în cadrul Programului CULTIN 2016, dedicat sectorului industriilor culturale şi creative.  Au fost depuse 41 de oferte culturale dintre care 26 au fost supuse evaluării, celelalte 15 fiind respinse administrativ.

Rezultatele finale vor fi publicate după rezolvarea contestaţiilor, perioada de depunere a acestora fiind cuprinsă între 7 şi 9 septembrie 2016. Contestaţiile se vor depune în format fizic la Registratura Ministerului Culturii, urmând ca lista finală a ofertelor culturale declarate câștigătoare, care vor primi finanțare, să fie aprobată prin ordin al ministrului culturii şi publicată pe pagina de Internet a Ministerului Culturii, până pe data de 20 septembrie.

Ofertele culturale declarate câștigătoare vor primi finanțare în ordinea punctajului obținut până la epuizarea bugetului programului CULTIN, în conformitate cu art. 22, alin (2) din cadrul Normelor metodologice privind procedura de selecţie a ofertelor culturale în cadrul Programului CultIN în vederea acordării de finanţări nerambursabile pentru anul 2016, inclusiv procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor aferente.
Documente
Tabel_cu_ofertele_culturale_respinse_ad-tiv_CULTIN.docx
TABEL__OFERTE_CULTURALE_PROGRAMUL_CULTIN.docx


Sursa: Ministerul Culturii
Mai mult »